11-01-17
Czersk. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody „Młyńskie Koło”, można dokonywać do 20 stycznia 2017 roku
Zgłoś kandydata do Nagrody
Burmistrza Czerska „Młyńskie Koło”


Szanowni Państwo, na początku każdego roku, Burmistrz Czerska ma zaszczyt przyznawania dorocznej nagrody pn „Młyńskie Koło”. Nagroda jest lokalnym odznaczeniem za zaangażowanie w mijającym roku oraz za dotychczasowe działania na rzecz społeczności Gminy Czersk.


Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

a) osiągnięcia kulturalne,
b) edukacja, oświata i wychowanie,
c) rzemiosło i usługi,
d) działalność na rzecz rozwoju sportu i turystyki,
e) działalność promocyjna i organizacja w stowarzyszeniach i związkach,
f) wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych przez przedsiębiorców,
g) rozwój przedsiębiorczości,
h) zarządzanie i działalność jednostek pomocniczych gminy,
i) inicjatywa społeczna,
j) rolnictwo,
k) inne…

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna i prawna, stowarzyszenia, organy jednostek samorządowych oraz inne podmioty. Nagrodę natomiast może otrzymać:
– każda osoba fizyczna, prawna oraz inny podmiot, bez względu na miejsce zamieszkania,
– nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo,
– nagroda może być przyznawana wielokrotnie.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody „Młyńskie Koło”, można dokonywać w formie elektronicznej – TUTAJ  – lub pisemnej, którą należy składać w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27 (biuro 54) do dnia 20 stycznia 2017 roku (do godz. 15:00) . Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, opisany wg wzoru „MŁYŃSKIE KOŁO – ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO NAGRODY”.

Spośród wszystkich wniosków, laureatów tak zaszczytnego wyróżnienia, wybierać będzie powołana przez Burmistrza Czerska – Kapituła, składająca się laureatów dwóch poprzednich edycji Nagrody „Młyńskie Koło”.

Uroczysta Gala wręczenia Nagrody „Młyńskie Koło” odbędzie się 3 lutego w Ośrodku Kultury w Czersku.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do naszej czerskiej Nagrody Roku. To wspaniała okazja, by w ten sposób podziękować tym, którzy na co dzień angażują się w działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Doceńmy ich pracę i pasję!

Wniosek do pobrania: mlynskie-kolo-wniosek

Mat. UM Czersk


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.