12-01-17
Czersk. Policja: Tak wykonane oznakowanie poziome (koperta) nie daje podstaw do zastosowania wobec kierującego represji
Czytelnik informuje o "tajemniczych kopertach"

Przedstawiamy list czytelnika oraz stanowisko urzędu miejskiego i policji w sprawie "kopert".

„Dzień dobry.
Chciałbym dowiedzieć się jaki jest status prawny kopert namalowanych na ul. Józefa Ostrowskiego w Czersku. Jedna z nich znajduje się przy wyjeździe z ul. Ostrowskiego na ul. Kościuszki druga zaś kilka metrów w głąb ul. Ostrowskiego. Problem z kopertami jest taki, że na tej znajdującej się przy ul. Kościuszki cały czas stoi jakieś auto, najczęściej dostawcze, zasłaniając widoczność, druga z tajemniczych kopert znajduje się w zatoczce i na stawanie tam ma monopol tylko jedna z rodzin mieszkających w pobliżu. Dodam, że na żadnej z kopert nie widnieje, żaden numer rejestracyjny bądź inna informacja.”

Odpowiedzi udziela Edmund Krut, naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czersku. Pod wypowiedzią naczelnika umieściliśmy stanowisko chojnickiej policji.

„Odpowiadając na e-maila z dnia 03.01.2017 roku, uprzejmie informuję, że na terenie gminy (dot. dróg gminnych) nie oznakowano indywidualnych miejsc parkingowych. Ustawiono jedynie na wniosek mieszkańców tabliczki przy parkingach ustanawiając miejsce dla osób niepełnosprawnych (również bez ich oznakowania numerami rejestracyjnymi).
Jeżeli chodzi o indywidualne miejsca parkingowe, to każdy mieszkaniec może wystąpić o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (dot. dróg gminnych, każdy zarządca drogi ma swoje indywidualne uregulowania). Opłata za takie zajęcie wynosi 1,50 zł za m2 za każdy dzień zajęcia, co jest uregulowanie Uchwałą nr XXV/239/16 z dnia 24 listopada 2016 roku. Każdy złożony wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
Rozmalowana „koperta” przy ul. Kościuszki zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk.
Na miejsce parkingowe w obrębie wyjazdu z ul. Ostrowskiego na wniosek mieszkańca została wydana indywidualna zgoda tutejszego Urzędu w dniu 25.06.2013 roku.”

Stanowisko policji:

„Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w związku z zapytaniem odnośnie namalowanej koperty bez tzw. opisu, wskazania czego dotyczy, dla kogo przewidziane jest miejsce postoju informuje, że:

znak P-20 "koperta" (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych), stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu. Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania zamieszczone są wymienionym rozporządzeniu. Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a "parking - miejsce zastrzeżone". Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się w rejonach, w których występuje stały niedobór miejsc postojowych, a zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika. Potrzeba wyznaczenia "koperty" wynikać powinna z rodzaju pojazdu, przewożonego ładunku i częstotliwości wykorzystania miejsca.

Wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający użytkownika (POLICJA, MPO itp.). Należy nadmienić, że w/wym. wymogów technicznych nie spełnia wskazana koperta. Wysokość napisu lub numeru wynosi 320 mm, a zasada jego konstruowania jest taka jak dla odmiany krótkiej napisów.

W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz "koperty" umieścić symbol osoby niepełnosprawnej lub można stosować znaki informujące pionowe.

Przytoczona sytuacja w Czersku, gdzie wykonano oznakowanie poziome tzw. „koperta” nie było opiniowane przez  Wydział Ruchu Drogowego KPP w Chojnicach. Ponadto tak wykonane oznakowanie poziome (koperta) nie daje podstaw do zastosowania wobec kierującego represji.”

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.