17-02-17
Czersk. Oświadczenie
Oświadczenie Roberta Matuszewskiego
w sprawie skargi na działność burmistrz Czerska


Publikujemy oświadczenie Roberta Matuszewskiego (na zdjęciu), działacza Prawa i Sprawiedliwości w Czersku.


"Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czersku, na której rozpatrywano moją skargę na działania Pani Burmistrz pokazała, że Rada Miejska, a właściwie ugrupowanie "Widzimy Gminę Inaczej" nie jest zainteresowane rozwiązywaniem tematów, którymi zainteresowani są mieszkańcy Czerska. Uznano skargę struktur Prawa i Sprawiedliwości za bezzasadną bo w piśmie do Pani Burmistrz brakowało adresu. Nadmieniam, że zgodnie z Art. 64 Par. 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego jeśli w piśmie brakuje adresu i nie ma możliwości jego ustalenia  należy wezwać w terminie 7 dni wnoszącego wniosek , skargę itp. do uzupełnienia braków . Pani Burmistrz miała możliwość ustalenia adresu , gdyż wcześniej odpowiedziała na podobne pismo z Biura Poselskiego PiS w Czersku . Nie wezwała mnie też do uzupełnienia braków . Również Rozporządzenie Rady Ministrów paragraf 8 ust.1 i 2 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia. 08.01.2002 stanowią , że wniosek nie może być rozpoznany jeśli brakuje w nim imienia i nazwiska oraz adresu bo staje się on anonimem . Pismo , które wysłałem do Pani Burmistrz nie było anonimowe bo było w nim moje imię i nazwisko , podpis i informacja , że pochodzi od struktur Prawa i Sprawiedliwości . Członkowie PiS dyżurujący w biurze przyjmują mieszkańców gminy z ich problemami . Jako Prawo i Sprawiedliwość musimy reagować na te problemy i w związku z tym występujemy do różnych organów z interwencją . Pani Burmistrz widocznie nie rozumie faktu , że ktoś chce w imieniu mieszkańców Czerska złożyć zapytanie, wniosek , skargę dotyczącą jej działań . Wprost przeciwnie - wyszukuje kruczki prawne ( do tego nieuprawnione ) aby nie odpowiadać na problemy mieszkańców . Minęło prawie 80 dni od złożenia pisma a my nie mamy odpowiedzi od Pani Burmistrz .
Na takie działania członkowie Prawa i  Sprawiedliwości z Czerska w tym ja jako asystent posła PiS nie mogliśmy pozostać obojętnymi . Napisaliśmy skargę do Rady Miejskiej w Czersku na postępowanie Pani Burmistrz . Rada Miejska po moim wystąpieniu , w którym informowałem , iż przesłanka o braku adresu na piśmie nie jest wystarczająca aby nie odpowiadać na nie,  zamiast podejść merytorycznie do sprawy zajęła się moją osobą . Pan Bieliński stwierdził, że szukam wroga w osobie Pani Burmistrz . Pani Fierek temat podjęła i zaczęła mówić o Facebooku . Stwierdziła że usunęła mnie z grona komentujących jej posty za moje przekonania ksenofobiczne , rasowe . Oswiadczam że  rasistą nie byłem i nie jestem , a jeśli moje poglądy dotyczące obaw związanych ze sprowadzeniem do Polski imigrantów uznać za ksenofobiczne to cieszę się bo takie poglądy ma większość Polaków . Nie dość tego poinformowała radnych ,że próbowałem namówić ją do przestępstwa w rozmowie z nią podczas spotkania w jej gabinecie . Są świadkowie tych rozmów i mogą poświadczyć kłamstwo Pani Burmistrz . Uważam , że za te pomówienia Pani Burmistrz powinna mnie przeprosić . W jaki sposób zdecyduję w niedługim czasie . 
Rada Miejska nie przyjęła mojej informacji i przegłosowała uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną z uwagi na brak adresu na piśmie . Chciałbym podziękować w tym miejscu 9 radnym niezależnym oraz z klubu Nasza Gmina , które nie poparły tej uchwały .
 Jako Asystent Społeczny Posła po konsultacji z Panem Posłem rozważę wystąpienie ze skargą na Uchwałę Rady Miejskiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej  do Wojewody Pomorskiego oraz WSA. Nie mogę się zgodzić z bezprawnym uzasadnieniem do Uchwały .

Robert Matuszewski
Członek Prawa i Sprawiedliwości Czersk"

 

Zobacz również - Radni rozpatrywali skargę na działalność burmistrz Czerska - TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.