18-02-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. VIII
Radny domaga się przeprosin, burmistrz
przeprasza. Kontrole komisji oświaty


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku w punkcie  „Sprawozdania z działalności Komisji stałych w 2016 r.” głos zabrał radny Krzysztof Przytarski, który domagał się od burmistrz Czerska przeprosin i sprostowania słów, których nie powiedział. O co chodziło? – zobacz w relacji wideo i opisie.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. VIII:

0:00 - Sprawozdania z działalności Komisji stałych w 2016 r.

0:18 - Radny Krzysztof Przytarski ma uwagę, ponieważ po komisji oświaty otrzymał kilka telefonów z których wynikało, że burmistrz Czerska stwierdziła, że radny oskarżał komisję oświaty o zbyt małą aktywność w kontrolowaniu placówek oświatowych. Radny oświadcza, że nigdy takich słów nie wypowiedział i nawet nie pomyślał o tym. Radny zaznacza, że burmistrza nie było na komisji zdrowia, której radny jest członkiem. Radny domaga się przeprosin i sprostowania.

1:08 - Burmistrz Jolanta Fierek przeprasza za pomylenie nazwiska, chodziło jej o Radnego Krzysztofa Reszkę. Burmistrz zaznacza, że nie oskarżała radnego, tylko zwróciła się do przewodniczącego komisji oświaty, że jeden z członków rady na komisji stwierdził, że komisja odbyła zbyt mało wizyt w placówkach oświatowych. Dodaje śmiejąc się, że postrzega radnych jako jedno. Podkreśla , że nie widzi powodów do oburzenia się.

2:17 - Radny K. Przytarski uważa, że dla niego nie było to śmieszne i zaczyna się martwić o swój stan zdrowia i stan zdrowia burmistrz, ponieważ mylone są fakty i daty.

2:45 - Radny P. Kosobucki prosi przewodniczącego komisji oświaty aby przedstawił jakie obiekty były wizytowane i ile tych wizyt komisja odbyła.

3:00 - Radny Piotr Knitter zwraca uwagę na to, że komisja odbyła bardzo dużo wizyt. W 2016 roku komisja wizytowała Szkołę Podstawową w Łęgu, w poprzednim roku komisja odwiedziła wszystkie szkoły, wszystkie wnioski które zostały zrealizowane. Radny zaznacza, że co roku komisja nie będzie wizytowała ciągle tych samych szkół, komisja skupiła się również na sporcie.

4:12 - Radny Krzysztof Reszka uważa, że potrzeby szkół są duże i łącznikiem pomiędzy burmistrz a dyrekcją placówek jest komisja oświaty.

5:20 - Radny Zbigniew Bieliński zgadza się z radnym Reszką, aby częstotliwość wizytowania komisji oświaty była większa. Jednak radny uważa, że powinna to być decyzja autonomiczna tej komisji.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.