Ogłoszenie
Czyste powietrze Pomorza

Gmina Czersk przystąpi do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przed aplikowaniem o środki chcemy rozpoznać wśród mieszkańców naszej gminy, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu działanie.

Zwracamy się do osób będących właścicielami nieruchomości i zainteresowanych likwidacją kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

– kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

– źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii , tj. pompami ciepła lub kotłami opalanymi biomasą (biomasa tylko poza miastem) ,

– podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

W miejscu wymiany kotła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Łączna kwota dotacji ze środków Funduszu (35%) oraz środków własnych miasta (5%) dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

    a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

– do ok. 5.700 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę (przy koszcie inwestycji wynoszącej 14 250 zł),

– do ok. 13 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

    b) pompy ciepła – do ok. 11 400 zł na jedno źródło ciepła,

    c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

– 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

– 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Wysokość dotacji uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów inwestycji. Wyniesie ona 40% wartości inwestycji , ale nie więcej niż kwoty podane powyżej.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej drogą mailową na adres: promocja@czersk.pl lub dostarczenie do sekretariatu urzędu osobiście lub pocztą do dnia 10 marca 2017 r.

Osoby, które nadeślą ankietę i będą spełniały warunki uczestnictwa w programie otrzymają preferencyjne punkty w późniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, co może być istotne w wypadku dużej liczby zgłoszeń.

Pliki do pobrania:


    Tytuł: Arkusz ankiety


    Tytuł: Arkusz ankiety Czyste Powietrze


UM Czersk

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.