22-02-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. X i XV
Pytania o doradcę burmistrz i zatrudnianie osób w urzędzie miejskim. Radny pyta o szantaż

Publikujemy drugą część punktu obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku – interpelacje i zapytania radnych (wideo – cz. X), kolejna, ostatnia część XI, zostanie umieszczona jeszcze dziś - 22.02. Poniżej również odpowiedzi na interpelacje oraz wolne wnioski (wideo cz. XV).

Radny P. Kosobucki pytał burmistrz czy Adam Domiński jest nadal jej doradcą. Chciał się dowiedzieć czy Adam Domiński wykonuje swoje zadania. Z kolei radna Lucyna Zawiszewska pytała o umowę o pracę zawartą z Elżbietą Łangowską (informacje czerpała z Rejestru Umów w BIP). Chodzi o kwotę 6000 zł za trzy miesiące. Radna pytała takżę o zamieszanie protokołów z komisji RM w BIP. Odpowiedzi udzielała burmistrz, która zauważyła, że Elżbieta Łangowska pracowała w urzędzie już wcześniej, w poprzedniej kadencji, a zatrudnienie pracownika do roznoszenia decyzji podatkowych jest tańsze od wysyłania listów.

W punkcie wolne wnioski radny Czesław Niesiołowski pytał radną Bogumiłę Ropińską o rozwinięcie wątku szantażu, o którym wspominała na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Radny chciał się dowiedzieć kto dopuścił się szantażu, kogo szantażował i czym szantażował? Relacja poniżej.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. X:

0:00 - Interpelacje i zapytania radnych. Radny P. Kosobucki pyta czy Adam Domiński jest nadal doradcą burmistrz. W mediach Domiński, który jest również dyrektorem biura prezydenta Lecha Wałęsy, chwali się pobytami za granicą. Radny pyta czy to w ramach urlopu i jak łączy te dwie role. Kosobucki pyta w jaki  sposób A. Domiński wykonuje swoje zadania i jaka jest obecnie jego pensja. Radny przypomina, że burmistrz mówiła o obniżeniu jego pensji.  Radny prosi również J. Fierek aby zaprosiła go na sesję rady miejskiej. Chce aby powiedział on jak bardzo wyprowadza miasto ze stagnacji oraz opowiedział jak wygląda zakład produkcyjny, który prowadzi.

1:16 - Radna Lucyna Zawiszewska pyta o listę umów która jest dostępna na BiP -  chodzi jej głównie umowę o pracę zawartą z panią Elżbietą Łangowską, radna pyta na czym polega ta praca i czy gminę stać na wydatkowanie takich pieniędzy - chodzi o kwotę 6000 zł za trzy miesiące. Dlaczego nie zatrudniono stażysty? Ciągle słyszy się, że nie ma pieniędzy, a tutaj wydaje się taką kwotę. Radna pyta również, czy jest możliwość wprowadzenia w kasie urzędu możliwości płatności kartą, takie rozwiązanie ułatwi realizację opłat. Trzecie zapytanie radnej dotyczy spraw zgłaszanych na sesji listopadowej, a mianowicie o umieszczenie protokołów z posiedzeń komisji stałych tej kadencji. Radna otrzymała odpowiedź, że od 1 stycznia 2017r. protokoły będą udostępniane w biuletynie, jak zaznacza radna jest 16 lutego i żaden z protokołów nie został udostępniony - radnej chodzi o całą kadencję. Społeczeństwo jest zainteresowane tym co się dzieje na komisjach. Rada pyta wiceburmistrza M.Rydzkowskiego co go śmieszy? Wiceburmistrz odpowiada, że ma taki wesoły wyraz twarzy. Radna uważa, że odpowiedzi na interpelacje z całej kadencji też powinny znaleźć się w BIP.


Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. XV:

0:00 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
0:10 – Burmistrz informuje, że z powodu tego, iż padło na sesji bardzo wiele interpelacji i zapytań, nie jest w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale ma te które nie mogą pozostać bez odpowiedzi postara się odpowiedzieć. Najpierw burmistrz odpowiada na pytanie radnej L. Zawiszewskiej na temat publikowania protokołów komisji - odpowiadając burmistrz miała w zamiarze zasugerować, że będą publikowane protokoły z posiedzeń komisji  począwszy od tego roku. Tak to zrozumiała. Pada również druga odpowiedź na pytanie radnej Zawiszewskiej - chodzi o umowy o pracę, które znalazły się w rejestrze umów. Burmistrz tłumaczy, że Elżbieta Łangowska przed przyjściem na służbę burmistrz, pracowała w urzędzie przy różnych pracach m.in. przy roznoszeniu decyzji, ale także sprzątała pomieszczenia urzędu wtedy kiedy sprzątaczki były na urlopie. Burmistrz to kontynuuje. Jeśli chodzi o koszty, to jak mówi burmistrz, są to koszty na trzy miesiące, a osoba zatrudniona jest na umowę o pracę i jest tam stawka minimalnego wynagrodzenia, czyli 2000zł miesięcznie. Osoba ta musi być zatrudniona na umowę o pracę ponieważ tylko wtedy można roznosić decyzje, które zawierają dane osobowe i adresowe. Jak wyjaśnia burmistrz, zatrudnienie pracownika do roznoszenia decyzji jest o wiele tańsze niż rozsyłanie ich Pocztą Polską, listami poleconymi ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Proporcje są następujące: zatrudnienie osób do roznoszenia, to koszt w granicach 18 tys. zł. natomiast koszt Poczty Polskiej to kwota zbliżona do 30 tys. zł. Burmistrz mówi o pracach interwencyjnych.
4:15 - Burmistrz odpowiada na pytania odnośnie spółdzielni socjalnej, których padło na sesji bardzo dużo, burmistrz odpowie na piśmie, jednak do jednej sprawy burmistrz się odnosi, a mianowicie chodzi o zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej córki jednego z radnych. Burmistrz odpowiada, że tak i wyjaśnia, że spółdzielnia dokonywała naboru z osób bezrobotnych. Zaznacza również że Spółdzielnia Socjalna jest odrębnym bytem, zatrudnionych w służbach księgowych są dwie osoby pozyskane z osób bezrobotnych, burmistrz zaznacza też, że spółdzielnia nie utrzymuje się z budżetu gminy. Burmistrz dodaje również, że żona radnego K. Przytarskiego, została zatrudniona w Rytlu kosztem innej osoby, która została pozbawiona pracy. Burmistrz chce, aby społeczeństwo wiedziało, że w jednostkach budżetowych lub dla których organem jest prowadzącym gmina, pracują żona radnego Przytarskiego, żona radnego Kosobuckiego, brat radnego Macieja Bruskiego. Pracowała też w urzędzie miejskim siostra radnego Reszki. Radni mówi o doradcy burmistrz inny. Burmistrz prosi aby radni opozycji byli uczciwi wobec swoich wypowiedzi. Burmistrz J. Fierek pyta publicznie radnych opozycji, w sprawie kontroli SP ZOZ, ile życzą sobie, jaką karą ma obłożyć burmistrz dyrektora Czechowskiego. Burmistrz tłumaczy się również z wyjazdu służbowego do Słupska. J. Fierek zaznacza, że pojechała tam jako burmistrz Czerska, na swój koszt. Burmistrz zawraca się do radnego Przytarskiego, że wystarczy żeby zwróciłby się do skarbnika gminy, aby otrzymać odpowiedź i nie musi w świetle reflektorów (kamer) rzucać pytań za czuje pieniądze pojechała burmistrz do Słupska. Burmistrz pyta opozycję dlaczego to robią i jest to skandaliczne, tak jak skandaliczne jest również to, że podczas odbywania się komisji nic się na nich nie dzieje i są one niepotrzebne. Burmistrz tłumaczy to tym, że opozycja wszystko rozgryza w świetle kamer i niepotrzebnie na nie przychodzą bo ich obecność nic tam nie wnosi.

9:50 - Radny Krzysztof Przytarski odnosi się do wypowiedzi burmistrz odnośnie swojej żony, że pracuje ona od trzydziestu paru lat jako pielęgniarka i nie zajęła nikomu miejsca w Rytlu ponieważ tam pracownik odszedł na emeryturę lub była już na emeryturze tylko pracowała na umowę zlecenie. K. Przytarski wyjaśnia również, że radni opozycji tylko zadają pytania i skąd tyle złości u burmistrz i determinacji w oskarżaniu. Radny informuje, że po to jest radnym aby pytać i nie robi tego czasami z własnej woli, po prostu jest to czasem głos mieszkańców. Tłumaczy również, że gdyby otrzymał odpowiedzi w sprawie spółdzielni socjalnej, to byłoby po sprawie.

11:05 - Burmistrz J. Fierek prosi aby radny Przytarski przyjął do wiadomości że klimat jaki tworzy opozycja przy tej spółdzielni jej nie sprzyja.

11:23 - Radnej B. Ropińskiej jest przykro, że burmistrz źle ocenia jej aktywność na komisji. To na ile radna jest aktywna świadczą protokoły.

12:01 - Radny K. Reszka zaznacza, że to radni opozycyjni działają na komisji i zadają pytania, wbrew temu co powiedziała przed chwilą burmistrz.

12:25 - Radny P. Kosobucki wyjaśnia, że kwestia tego, że radni opozycji są "solą w oku" burmistrza, że opozycja zgłasza niezadowolenie mieszkańców działaniem burmistrza, jest to zrozumiałe. Radny uważa że burmistrz jest nieudolna i miasto nie rozwija się właściwie.

13:16 - Wiceburmistrz M. Rydzkowski prosi radnego Przytarskiego o doprecyzowanie w jakim zakresie informacji dotyczących działek pow. 1000m2 oczekuje. Wiceburmistrz ma również uwagę, że odpowiedzi na interpelacje były obraźliwe, M. Rydzkowski wyjaśnia, że nie miał takiego zamiaru. 15:10 - Wiceburmistrz G. Klauze odpowiada radnej Ropińskiej na pytanie dotyczące projektu zatrunijczerszczan.pl. (opis w kolejnym artykule)

21:41 - Radna B. Fierek pyta czy po ostatnim spotkaniu dotyczącym rewitalizacji zostały uwzględnione plany budowy nowego ośrodka kultury.

22:10 - G. Klauza informuje, że jeszcze się konsultacje nie zakończyły i zbierane są propozycje.

22:36 - Wolne wnioski i informacje (dyskusja w tym punkcie dotyczy m.in. spółdzielni socjalnej).

22:40 - Radny Z. Bieliński uważa, że każdy ma prawo podejmować pracę gdzie uważa za zasadne. Radny wraca do tematu spółdzielni i pyta radnych opozycji na czym im właściwie zależy, ponieważ gdyby wzięli oni przykład ze Spółdzielni Socjalnej w Chojnicach i z samorządu powiatowego Chojnice, to by zupełnie inaczej spojrzeli na problem Spółdzielni Socjalnej w Czersku. Jak twierdzi radny, tam samorząd z wielką troską, kiedy spółdzielnia powstawała, przyjął wiadomość o Spółdzielni Socjalnej Chojnice i udzielano jej wszechstronnej pomocy. Z. Bieliński nie słyszał, aby jakikolwiek radny powiatowy działał, lub krytycznie wypowiadał się na temat tej spółdzielni. Radny dziwi się opozycji, ponieważ w poprzedniej kadencji powstały dwie spółdzielnie, praktycznie niedziałające i upadły. Radny ocenia działania opozycji jako burzące tą Spółdzielnie Socjalną w Czersku.

25:36 - Radny K. Przytarski twierdzi, że radny Bieliński znów nie rozumie opozycji. Radny mówi, że zadaje pytania i nie ocenia spółdzielni. Wg radnego na razie nie ma efektów. Mówi, że pracę mają trenerzy, nie wiadomo co oni robią i ile osób szkolą, radny nie wie ile dokładnie osób zostało zatrudnionych. Radny podkreśla również, że to oni mieli w programie wyborczym stworzenie Spółdzielni Socjalnej. Radny Przytarski informuje również, że wiceprezydent Starogardu Gdańskiego odniósł sukces i na terenie miasta powstanie 200 mieszkań w programie "Mieszkanie +".

27:10 - Radna B. Ropińska odnosi się do wypowiedzi radnego Bielińskiego, który odwołał się do przykładu powiatu i starostwa. Radna informuje, że powiat nie zainwestował ani złotówki i nie jest inwestorem w ramach Spółdzielni Socjalnej. Radna informuje radnego, że różnica w powodzeniu lub niepowodzeniu spółdzielni zależy od inicjatyw oddolnych i te inicjatywy radzą sobie lepiej bo tam od początku do końca są ludzie którzy są zainteresowani pracą w tych spółdzielniach i taka sytuacja jest właśnie w chojnickiej spółdzielni, gdzie prezesem od początku do końca jest Marek Pestka.

28:47 - Radny Z. Bieliński odpowiada B. Ropińskiej, że ta mija się z prawdą że powiat nie wyasygnował żadnych środków. Na adaptacje pomieszczeń z budżetu powiatu zostały wydatkowane środki.

30:11 - Radny P. Kosobucki pyta czy ktoś pomyślał na etapie tworzenia czerskiej spółdzielni aby zaprosić prezesa chojnickiej spółdzielni. Radny zaznacza, że opozycja nie jest przeciwna Spółdzielni Socjalnej.

32:23 - Radny Cz. Niesiołowski nawiązuje do bulwersującej wypowiedzi radnej Ropińskiej z poprzedniej sesji RM. Radny jest zawiedziony, że B. Ropińska nie podała informacji, która pozwoliłaby odpowiedzieć na chociaż jedno z trzech kluczowych pytań, a mianowicie kto dopuścił się szantażu, kogo szantażował i czym szantażował. Radny Niesiołowski uważa, że zabrakło tych informacji i trudno zgadnąć o kogo chodziło, a sama wypowiedź była bez wartości.

33:55 - Radny K. Reszka prosi o interwencję w sprawie samochodu który stoi cały czas przed wjazdem do Urzędu Miejskiego. Wiceburmistrz Rydzkowski wyjaśnia, że samochód jest zarejestrowany, ubezpieczony i nie stwarza żadnego zagrożenia. Policja skontaktowała się z jego właścicielką, która planuje sprzedać ten samochód i nie ma na razie żadnych podstaw prawnych aby usunąć ten samochód, a właścicielka nie chce go przestawić.

35:13 - Radna B. Ropińska tłumaczy radnemu Niesiołowskiemu, że jest odpowiedzialna i waży swoje słowa. Radna nie ma dowodów na to, że ktoś był szantażowany i nie może udzielić rąbka tajemnicy żeby zaspokoić ciekawość radnego.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.