18-05-17
Gm. Czersk. Policjant apeluje do uczniów
W szkole o odpowiedzialności nieletnich i używkach

W tym tygodniu policjant z czerskiego komisariatu w ramach realizowanych działań związanych z profilaktyką społeczną prowadzi spotkania w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej w Rytlu pod hasłem” DECYZJA”. Rozmawia on z uczniami o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych łatwo dostępnych używek oraz o odpowiedzialności nieletnich za wykroczenia i przestępstwa.

Od początku tego tygodnia policjant z Czerska, spotyka się z uczniami klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Rytlu w ramach prowadzonego w tej szkole tygodnia profilaktyki pod hasłem „DECYZJA”. Pogadanki prowadzone przez policjanta profilaktyka w poszczególnych klasach są ukierunkowane na uświadomienie młodzieży odnośnie zagrożeń, związanych z dopalaczami, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków, a także na inne używki, które uzależniają. Niestety substancje te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, dlatego też, aby wyjść naprzeciw pojawiającym się zagrożeniom, policjant podczas spotkań informuje o niebezpieczeństwie zażywania tych środków , przedstawia formy ich występowania oraz negatywny wpływ na organizm człowieka. Apeluje do uczniów, aby nie eksperymentowali z różnego rodzaju środkami chemicznymi, które dodawane są do tytoniu i stanowczo odmawiali, gdy nieznane osoby częstują ich poskręcanymi papierosami, tabletkami lub innymi środkami, a także ostrzega o konsekwencjach prawnych, które mogą ponieść za spożywanie alkoholu w tak młodym wieku. Zwraca też uwagę na to, że środki dodawane do dopalaczy mogą mieć silne działanie alergiczne, co może spowodować nieodwracalne zmiany w organizmie, a nawet śmierć.

Każdorazowo, na koniec prowadzonych spotkań, stróż prawa  omawia szczegółowo kwestię odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny przed sądem rodzinnym. Uświadamia również swoich słuchaczy, żeby nie obawiali się mówić dorosłym o przypadkach przemocy czy agresji w szkole. Informuje też, że milcząc dają przyzwolenie agresywnym nastolatkom na popełnianie nieraz bardzo poważnych przestępstw. Funkcjonariusz opowiada i uzmysłowia uczniom, jakie konsekwencje grożą za łamanie prawa i jaki ma to wpływ przy wejściu w dorosłe życie.

KPP Chojnice

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.