Ogłoszenie
Nabór do Liceum Ogólnokształcacego
im. Wincentego Pola w Czersku trwa!

Nabór do klasy pierwszej liceum potrwa do 20 czerwca 2017 roku.
Podanie wydrukowane ze strony
www.chojnice.edu.com.pl/Kandydat
należy złożyć w sekretariacie szkoły, przy ul. Szkolnej 3 w Czersku.

Więcej informacji dotyczących zasad rekrutacji, znajdziesz na stronie
www.loczersk.pl w zakładce po prawej stronie ZASADY REKRUTACJI.

 

Liceum Ogólnokształcące im Wincentego Pola w Czersku zaprasza
w roku szkolnym 2017/2018
do kontynuowania nauki w następujących klasach:


KLASA I A

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (z elementami technologii komputerowej)

Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz./ tyg.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Sugerowane kierunki studiów: mechatronika, informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i pozostałe kierunki politechniczne.

KLASA I B

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz./ tyg.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychopedagogika, politologia, socjologia.


KLASA I B

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, chemia

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz./ tyg.

Oferta klasy: wykłady popularnonaukowe oraz ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczki programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej.

Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetologia.


KLASA I C

PROFIL MUNDUROWY

Przedmioty wiodące: geografia, matematyka

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz./ tyg.

Oferta klasy: Współpraca z Zakładem Karnym, Komisariatem Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czersku, Ligą Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim, Wojskową Komendą Uzupełnień w Człuchowie, Akademią Morską w Gdyni, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, obozy integracyjno–szkoleniowe, kondycyjne, treningi strzeleckie, marsze na orientację.

Sugerowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne, narodowe, międzynarodowe, ochrona osób i mienia, kryminologia, geografia, oceanografia.


KLASA I C

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty wiodące: język polski, historia
Język obcy: pierwszy na poziomie zaawansowanym –13 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia (kl. I 5 h, II 4h, III 4h), drugi na poziomie rozszerzonym –11 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia kl. I 2h, II 5h, III 4h).

Oferta klasy: Wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Warsztaty poetyckie, udział w spotkaniach autorskich.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia, kulturoznawstwo.


Niezależnie od klasy uczniowie mogą uczestniczyć w: treningach piłki ręcznej, nożnej i koszykowej, szermierki historycznej bronią go-now, strzeleckich, w muzycznej Grupie H, kole fotograficznym
i warsztatach językowych prowadzonych przez obcokrajowców.

Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.

Więcej informacji dotyczących oferty szkoły, znajdziesz na stronie internetowej www.loczersk.pl po prawej stronie, w zakładce OFERTA SZKOŁY.

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.