19-05-17
Gm. Czersk.  W sprawie utwardzenia poboczy do miejscowości Zapora
Pismo radnej do burmistrz


W związku z tym, że niestey nie mogę uczestniczyć DZISIAJ w spotkaniu w Nadleśnictwie Rytel w sprawie m.in. utwardzenia poboczy na drodze od drogi krajowej 22 do Zapory, dlatego też spotkałam się osobiście z  nadleśniczym Antonim Tojzą w dniu 17 maja br., który przedstawił mi całą sytuację, o której jako radna nie miałam niestety wiedzy.
W załączeniu przesyłam do wiadomosci treść pisma skierowanego przeze mnie - jako radnej Rady Miejskiej w Czersku do pani Burmistrz Czerska w sprawie dofinansowania się do poboczy na trasie drogi do Zapory. O wykonanie przedmiotowego zadania zabiegam od dwóch lat.
Lucyna Zawiszewska Radna

Ustronie, 17.05.2017 r.

 

Lucyna Zawiszewska

Radna Rady Miejskiej

w Czersku

 

Pani

Burmistrz

Jolanta Fierek

 

 

W związku z rozmowami przeprowadzonymi w dniu  16 i 17 maja br. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rytel składam:

wniosek w sprawie zabezpieczenia w trybie pilnym w budżecie gminy Czersk kwoty 100 000 zł na realizację wspólnie z Nadleśnictwem Rytel (zarządcą drogi) zadania związanego z utwardzeniem poboczy na drodze prowadzącej od drogi krajowej nr 22 Chojnice – Czersk do miejscowości Zapora. Przypomnę tylko, że interpelacje i zapytania
w sprawie podjęcia działań dotyczących tego odcinka drogi kierowałam do władz gminy Czersk od 2015 roku, ale efektów finalnych niestety cały czas brakuje.              

Z informacji uzyskanych od nadleśniczego Nadleśnictwa Rytel pana Antoniego Tojzy wynika, że koszt konserwacji poboczy na odcinku 5 km (od drogi krajowej nr 22 do Zapory) wyniesie 350 000 zł, o czym władze gminy zostały poinformowane na spotkaniu w 2016 roku. Jednak, pomimo swojej deklaracji wówczas, władze gminy od tej pory nie poczyniły żadnych starań, żeby partycypować w kosztach realizacji tego zadania, a tym bardziej nie zabezpieczyły odpowiedniej kwoty w budżecie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że to właśnie Nadleśnictwo Rytel wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, za co w ich imieniu serdecznie dziękuję, ze środków własnych w 2014 roku wykonało kosztorys inwestorski i projekt wykonawczy, a przede wszystkim zabezpieczyło w swoim planie finansowym na rok bieżący kwotę 100 000 zł na konserwację poboczy na przedmiotowym odcinku. Również firmy mające siedzibę na trasie tej drogi (Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze, Zakład Elektromechaniki Chłodniczej w Zaporze, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego – Tartak Rytel) już w 2016 roku zadeklarowały udział po 50 000 zł na wspólną realizację inwestycji. Gmina Czersk niestety nie zabezpieczyła żadnej kwoty w budżecie na udział w realizacji tego zadania. Ponadto na żadnej sesji, na której pytałam o stan realizacji tego zadania, nigdy nie było informacji, że nadleśnictwo czeka z realizacją zadania na udział finansowy gminy. Dlaczego radni nie zostali o takich ważnych szczegółach poinformowani? Ponadto nieprawdą jest informacja przekazana przez wiceburmistrza Grzegorza Klauzę nadleśniczemu na spotkaniu lutowym, że członkowie rady miejskiej na sesji byli przeciwni przeznaczeniu kwoty na realizację tego zadania.

      Według mnie zasadnym i celowym jest udział finansowy gminy Czersk w realizacji przedmiotowego zadania tym bardziej, że gmina Czersk jest zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom lokalnej społeczności m.in. odpowiedniego stanu dróg i bezpieczeństwa.
W imieniu mieszkańców, niejednokrotnie na sesjach Rady Miejskiej w Czersku, zgłaszałam zły stan poboczy na tej drodze, który skutkuje tym, że nie jest bezpiecznie na tej trasie. Pragnę też podkreślić, że przedmiotową drogą jeździ od poniedziałku do piątku autobus szkolny, a na bezpieczeństwie dzieci powinno nam zależeć przede wszystkim. Ponadto w okresie wakacyjnym tą trasą porusza się bardzo duża ilość turystów – jest wzmożony ruch drogowy.

Z powyższego stanu rzeczy jasno wynika, że Nadleśnictwo Rytel bardzo poważnie podeszło do sprawy (zabezpieczyło środki finansowe na częściową realizację zadania, o które wnioskuję od 2015 roku, o czym nie miałam jako radna wiedzy), a czego niestety nie można powiedzieć o władzach gminy Czersk.

            W imieniu mieszkańców i użytkowników tej drogi proszę o poważne podejście władz gminy Czersk do przedmiotowego tematu, którego efektem będzie udział finansowy gminy
i realizacja ww. zadania. Proszę o podjęcie współpracy z zarządcą drogi Nadleśnictwem Rytel w tej bardzo ważnej dla mieszkańców kwestii.

Z poważaniem

 

Radna Rady Miejskiej w Czersku

 

       Lucyna Zawiszewska

 

 

Do wiadomości otrzymują:

1)      Nadleśnictwo Rytel, Rytel – Dworzec 4

2)      Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze, Zapora 11

3)      Zakład Elektromechaniki Chłodniczej w Zaporze, Zapora 12

4)      Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego - Tartak Rytel

5)      Media lokalne

6)      a/a

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.