19-05-17
Gm. Czersk. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
POLICJANCI  I  MIESZKAŃCY ŁĘGA
DEBATOWALI O BEZPIECZEŃSTWIE

Wczoraj (18.05) w Ośrodku Kultury w Łęgu odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach organizowanych spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”, przedstawiciele chojnickiej Policji w trakcie dyskusji poruszyli temat bezpieczeństwa osób starszych oraz przybliżyli mieszkańcom, jaką rolę pełni dzielnicowy, a także zaprezentowali działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz RSO. Obecni na debacie mieszkańcy mieli również okazję porozmawiać ze swoim dzielnicowym oraz podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w Łęgu.

 „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem w wczoraj (18.05.br) w Ośrodku Kultury w Łęgu odbyła się debata społeczna zainicjowana przez Komisariat Policji w Czersku przy udziale funkcjonariuszy z Chojnic. Spotkanie to było kolejną debatą społeczną, którą policjanci organizują z mieszkańcami powiatu chojnickiego oraz instytucjami stojącymi na straży bezpieczeństwa. Zamysłem tych debat jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną w zakresie diagnozowania zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego powiatu, uwzględniając przy tym ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa.

Debacie przewodniczył Komendant Komisariatu Policji w Czersku nadkom. Sebastian Pastucha, który przywitał zebranych gości i omówił potrzebę rozmowy na temat wszelkich zagrożeń, na jakie są narażeni mieszkańcy tej wsi. W spotkaniu wzięli też udział policjanci, przedstawiciele samorządów, sołtys  oraz mieszkańcy.

Policjanci omówili zasady działania i funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym zagrożenia, które są najczęściej zgłaszane na terenie sołectwa Łąg. Komendant zwrócił uwagę, że na drogę krajową nr 22 w obrębie Łęga, a także na ul. Długą w tej miejscowości zostały skierowane dodatkowe patrole ruchu drogowego i prewencji z uwagi na nanoszone na mapę zagrożenia związane z przekraczaniem prędkości przez kierujących samochodami. Mieszkańcy zgłaszali podczas debaty, że w okolicach Ośrodka Kultury dochodzi do spożywania alkoholu przez młodzież. Funkcjonariusze poinformowali uczestników spotkania, że miejsce to objęte jest stałym nadzorem przez policjantów, nadkom. Sebastian Pastucha przedstawił szczegółowo procedurę mającą na celu wyeliminowanie zaznaczanych przez społeczeństwo zagrożeń, a także opowiedział o podejmowanych przez funkcjonariuszy działaniach, które miały i mają na celu wyeliminowanie zgłaszanych zagrożeń.

Następnie policjanci przybliżyli założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, podkreślając jak ważne i odpowiedzialne zadania stoją przed dzielnicowymi, dla których kontakt ze społecznością jest priorytetem. Funkcjonariusze przedstawili prezentację multimedialną aplikacji RSO, a także „Moja Komenda”, która jest mobilnym przewodnikiem po jednostkach Policji w całym kraju.

Omówili także oszustwa na tzw. wnuczka, czy policjanta, apelując do starszych mieszkańców o czujność i zdrowy rozsądek podczas odbierania telefonów, gdzie ktoś informuje nas , że potrzebuje pilnie pieniędzy, bo np. miał wypadek, zatrzymała go policja, trzeba zapłacić karę, aby uniknąć więzienia. Policjanci opowiedzieli jak działają sprawcy, na co trzeba uważać i w jaki sposób się zabezpieczyć, aby nie paść ofiarą przestępstwa.

Poruszone podczas spotkania kwestie oraz zgłoszone uwagi będą przedmiotem działań podejmowanych przez policjantów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy debaty otrzymali od stróżów prawa opaski odblaskowe z logo Policji  oraz broszury i ulotki z informacjami dotyczącymi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,  aplikacji „Moja komenda” i RSO. 

KPP Chojnice
Fot. nadesłane

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.