11-07-17
Czersk. Władze czekają na opinię eksperta
Wniosek gminy Czersk bez dofinansowania

Pod koniec czerwca br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu "Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 24 lutego 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie złożyła również gmina Czersk - zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czersk (kwota pomocy 1,1 mln zł).  Wniosek otrzymał 12 punktów i znalazł się na 53 miejscu listy rankingowej (wpłynęło 67 wniosków). Fundusze mają otrzymać tylko 33 projekty.
ZOBACZ LISTĘ WNIOSKÓW – TUTAJ.

W gm. Czersk miało zostać wykonanych 91 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wiceburmistrz Grzegorz Klauza mówi, że czerski samorząd spełnił kryteria, jednak zabrakło środków na sfinansowanie wszystkich wniosków. Obecnie jest analizowane ewentualne odwołanie się od sporządzonej oceny wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Władze czekają na opinię eksperta. Wiceburmistrz zapowiada, że jeśli nie uda się pozyskać finansowania z tego programu, to będą szukane alternatywne rozwiązania dotyczące funduszy na realizację zadania.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.