17-07-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. II

Zmiany nazw ulic. Roman Bystryk
na sesji mówi o Czersku 

Publikujemy drugą – ostatnią część relacji wideo z sesji Rady Miejskiej w Czersku, która odbyła się 14 lipca br. Sesję Rady Miejskiej w Czersku (zwołaną na wniosek burmistrza) zdominował temat zmian nazw ulic, a konkretnie ul. 21 Lutego w Czersku.

Podczas dyskusji na temat uchwał dotyczących nazw ulic w Czersku i Rytlu głos zabrał czerski historyk Roman Bystryk. Przedstawił też krótki rys historyczny Czerska. Ubolewał nad tym, że o wielu faktach i datach z życia miasta dzisiaj się zapomina. Historyk uważa na przykład, że urodziny Czerska powinny być obchodzone 24 lutego, na pamiątkę ulokowania miejscowości w 1382 roku na prawie chełmińskim.
Więcej w relacji wideo.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo – cz. II:


00:01. Kolejny projekt uchwał dotyczył zmiany nazwy ulicy 21 Lutego w Czersku.  

00:40 sek. Głos zabiera Jolanta Fierek burmistrz Czerska, odniosła się do propozycji zaproponowanej przez klub "Nasza Gmina", która nie może zostać przyjęta a także o konsultacjach z historykami oraz poprosiła Grzegorza Klauzę o dalsze wyjaśnienia. 

01:21 sek. Wiceburmistrz Klauza nawiązał do treści uzasadnienia w/s pozostawienia nazwy ulicy 21 lutego, która nie może być zaakceptowana ze względu na nieścisłości historyczne i braku powiązania z regionem i zaproponował odrzucenie projektu uchwały.

02:41 sek. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił czerskiego historyka Romana Bystryka o zabranie głosu.

03:05 sek. Głos zabiera Roman Bystryk, który stwierdził, że zachowanie nazwy ul. 21 lutego nie ma sensu, a warto przywrócić dawną nazwę ulicy, która nazywała się Młyńska, od młyna który funkcjonował już we wczesnym  średniowieczu, co znalazło odzwierciedlenie chociażby w herbie Czerska. Podkreślił, że o wielu faktach i datach z życia miasta dzisiaj się zapomina, a były to interesujące wydarzenia, a o niektórych wspomniał. Zauważył, że urodziny Czerska powinny być obchodzone 24 lutego, na pamiątkę ulokowania miejscowości w 1382 roku na prawie chełmińskim.

14:22 sek. Przewodniczący RM  mimo interesującej prelekcji zwraca uwagę, żeby powrócić  do tematu nazw ulic - to jedno z drugim się wiąże - odpowiada niezrażony Roman Bystryk i kontynuuje dalej.  Na koniec swojego wystąpienia zaproponował przygotowanie wykładu na temat historii Czerska.

18:05 sek. Grzegorz Kobierowski dziękuje prelegentowi za interesujący wykład na temat historii Czerska.

18:17 sek. Burmistrz Jolanta Fierek  odniosła się do wystąpienia lokalnego historyka i do konsultacji w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy 21 lutego. Podkreśliła, iż w trakcie spotkań z mieszkańcami, wszyscy opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy dotychczasowej.  Poprosili tylko, by zmienić uzasadnienie nazwy.

20:15. Czesław Niesiołowski zaznaczył, że nie może i nie chce głosować nad czterema uchwałami ze względu na szacunek wynikający z nazw ulic, dla tych, którym nazwy ulic będą miały zawsze jedno znaczenie, ponieważ nie da się ich niczym zamaskować, szczególnym uznaniem darzy rodziny lokalnych patriotów, prześladowanych później przez miejscowych kolaborantów i "wyzwoleńców" którzy brutalnie ich represjonowali.     

21:42 sek. Radny Zbigniew Bieliński zaznaczył, że już na poprzedniej sesji mówił o zastanowieniu się nad projektem zmian nazw ulic, o tym, że pośpiech nie jest wskazany i warto byłoby się zastanowić czy nie nazwać ich imieniem zasłużonych dla miasta Czersk. Szkoda też, że pan Bystryk jako historyk nie wziął udziału w debacie publicznej, być może wiele wyjaśniłby mieszkańcom ulicy 21 lutego.

24:43 sek. Radny Henryk Sumionka uważa, iż szukanie "zamiennika" na zmianę nazwy ulicy 21 lutego jest błędem. Zauważył, że już kilka lat wcześniej padła propozycja zmiany nazwy ulicy na Młyńską, ale została zdjęta przez ówczesnego burmistrza z obrad sesji, aby nie narażać mieszkańców na koszty. Miał też swoje spostrzeżenia odnośnie ustawy IPN w sprawie tzw. dekomunizacji np. jeśli chodzi o osobę Czesława Wycecha.

27:51 sek. Wypowiedź radnego przerywa Jolanta Fierek, która mówi, że mieszkańcy tej ulicy jednomyślnie chcieli zmiany nazwy.

28:01 sek. "Rozumiem, niech tak pozostanie" - pada odpowiedź radnego Sumionki i podkreśla, iż jest za zmianą nazwy ulicy 21 lutego na ulicę Młyńską.   

28:23 sek. Radny Zenon Konefka odnośnie zmiany nazwy ulicy zauważa, iż w samej radzie są różne opinie i będzie przeciwny tej uchwale, bo warto się nad nią zastanowić, może znajdzie się właściwsze trzecie wyjście.     

29:14 sek. Radny Niesiołowski uważa, iż największą przeszkodą w zmianie nazwy ulicy są rzekome koszty - Jeśli już ktoś ich szuka na siłę i jest je w stanie udokumentować, to myślę, że nasz budżet je wytrzyma - dodał.

30:01 sek. Przewodniczący Kobierowski ogłasza dziesięciominutową przerwę.

30:07 sek. Wznowienie obrad.

30:37 sek. Radny Sumionka wycofuje wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy 21 lutego na ulicę Młyńską ze względu na pomysł przeprowadzenia dodatkowych konsultacji.  

31:05 sek. Głosowanie nad projektem uchwały zmiany nazewnictwa ulic. Projekty uchwał nie zostały podjęte, poza uchwałą dotyczącą Rytla w sprawie zmiany nazwy z dotychczasowej Wycecha na ulicę Cichą.   

34:20 sek. Wolne wnioski i informacje. Głos zabiera radna Anna Redzimska, która mówi o wniosku na dofinansowanie podjazdu dla niepełnosprawnych w parafii Łąg a także o chłodniku przy cmentarzu i prosi o pozytywne rozpatrzenie.

35:06 sek. Radna Lidia Kroplewska złożyła wniosek o doposażenie nowego placu zabaw na ul Ostrowskiego w pobliżu ośrodka zdrowia.

35:38 sek. Radny Zbigniew Bieliński poinformował, iż procedura wydawania zezwolenia na budowę masztu komórkowego dobiega końca i niebawem rozpocznie się budowa, cieszy się także, że udało się to załatwić w ciągu jednego roku, podobnie jak udało się zrealizować doposażenie placu zabaw.  

37:30 sek. Głos zabiera burmistrz Fierek odniosła się jeszcze raz do zmiany nazwy ulic, a konkretnie do ul. 21 lutego. Poinformowała, iż zwróci się do wojewody pomorskiego, aby wydłużył termin przewidziany na konsultacje. Na spotkaniu z mieszkańcami ma pojawić się również historyk Roman Bystryk.

38:50 sek. Przewodniczący RM życzy wszystkim odpoczynku letniego i zamyka sesję.

(red)

Zdjęcia z sesji - TUTAJ

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.