21-07-17
Powiat chojnicki.  64 policjantów mianowanych na wyższe stopnie służbowe
UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

22 lipca w Chojnicach w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach odebrało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wśród gości, którzy zaszczycili mundurowych swoją obecnością, byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także służb i instytucji, które współdziałają z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie chojnickim.

W piątek w Chojnicach w sali obrad Starostwa Powiatowego obchodzono Święto Policji. W uroczystej akademii z tej okazji wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb i instytucji, które są zaprzyjaźnione z chojnicką Policją i współdziałają z nią na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Po wprowadzeniu sztandaru Komendy  Powiatowej Policji w Chojnicach głos zabrał Komendant Powiatowy  który, w swoim przemówieniu podkreślił, że pomimo następujących zmian i wydarzeń teraźniejsi policjanci są kontynuatorami ponad epokowego zadania zapobiegania i zwalczania przestępczości. Podkreślił, że wartość jakim jest bezpieczeństwo stawiane jest najwyżej w hierarchii niż dobra materialne, status społeczny, a nawet potrzeby kulturalne i wykształcenie. Tylko człowiek bezpieczny może być naprawdę wolny.

Podczas przemówienia szef chojnickich policjantów przytoczył fragment listu gratulacyjnego przesłanego do wszystkich funkcjonariuszy przez byłego przełożonego chojnickich stróżów prawa insp. Krzysztofa Pestkę, w którym przybliżył zawód policjanta i czym jest służba? Zacytował także zamieszczone w liście słowa Paula Harleya -„ Policjant musi być zarazem ministrem, pracownikiem pomocy społecznej i dyplomatą, szorstkim typem i dżentelmenem”, które w pełni obrazują, jaki powinien być policjant i w jaki sposób powinien tą służbę w społeczeństwie pełnić.

Komendant podziękował funkcjonariuszom za codzienny trud, zaangażowanie i profesjonalizm w służbie. Wyraził również słowa uznania i podziękowania wobec samorządów i służb współpracujących z Policją za podążanie wspólną drogą na rzecz bezpieczeństwa. Nie zapomniał podczas wystąpienia o rencistach i emerytach policyjnych, którym podziękował za przekazaną młodszemu pokoleniu policjantów wiedzę i praktyczne rady.

Po przemówieniu nadszedł czas, kiedy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienie dla pracownika komendy. W 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach zostało mianowanych 64 policjantów na wyższe stopnie służbowe.

- w korpusie oficerów starszych na wyższy stopień mianowano Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach  podinsp. Tomasza Hintza oraz jego zastępcę podinsp. Tomasza Kąkolewskiego;

- w korpusie aspirantów na wyższy stopień mianowano 35 policjantów,

- w korpusie podoficerów na wyższy stopień mianowano 25 policjantów,

Ponadto, decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach podinsp. Tomasza Hintza w korpusie szeregowych na stopień starszego posterunkowego mianowano 2 policjantów.

Po wręczonych mianowaniach i wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie szczędzili słów podziękowań za dotychczasową współpracę, a także życzeń dla funkcjonariuszy świadcząc tym samym o uznaniu i szacunku jakim darzą chojnickich Policjantów.

Podczas uroczystej akademii  w związku z zakończeniem posługi jako kapelana chojnickich policjantów księdza Prałata Zdzisława Wyrwickiego , w imieniu funkcjonariuszy podziękowania i kwiaty na jego ręce złożył Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach.

Jako ostatni, głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, który w przemowie podziękował za pracę policjantom oraz ich rodzinom. W trakcie życzeń podkreślił że, bez wsparcia najbliższych wykonywanie zawodu policjanta byłoby raczej niemożliwe. Podziękował również za osiągnięte wysokie wyniki przez chojnicką jednostkę, a także wyraził, że jest dumny z tego, że może być opiekunem właśnie tej jednostki.  Komendant Sudenis oprócz podziękowań skierowanych do policjantów, ich rodzin i pracowników Policji, podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów i instytucji współpracujących na co dzień z chojnicką Policją.

Na koniec gratulacje i podziękowania dla funkcjonariuszy składali zaproszeni goście.


AWANSE, WYRÓŻNIENIA:


PODCZAS UROCZYSTYCH WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA POLICJI, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W DNIU 18 LIPCA br. W GDYNI, KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU UROCZYŚCIE WRĘCZYŁ KOMENDANTOWI POWIATOWEMU POLICJI W CHOJNICACH PODINSP. TOMASZOWI HINTZ ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” NADANĄ DECYZJĄ NR 4/P/2017 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZYNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 5 lipca 2017 r. W UZNANIU SZCZEGÓLNYCH ZASŁUG W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI ORAZ UTRZYMANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OSIĄGNIĘĆ SŁUŻBOWYCH.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI ROZKAZEM PERSONALNYM NR 2903 Z DNIA 12 LIPCA 2017 R ORAZ ROZKAZEM NR 2827 Z DNIA 6 LIPCA 2017R., W SPRAWIE MIANOWANIA POLICJANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE W POLICJI W KORPUSIE OFICERÓW STARSZYCH MIANOWAŁ DWÓCH FUNKCJONARIUSZY:

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO INSPEKTORA:
PODINSPEKTORA HINTZ TOMASZA;
PODINSPEKROTA KĄKOLEWSKIEGO TOMASZA

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU ROZKAZEM PERSONALNYM NR 1534 Z DNIA  30 CZERWCA 2017 R. ORAZ ROZKAZEM NR 1588 I 1589 Z DNIA 10 LIPCA 2017R W SPRAWIE MIANOWANIA POLICJANTÓW  NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE W POLICJI W KORPUSIE ASPIRANTÓW MIANOWAŁ 35 FUNKCJONARIUSZY:

NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO:

STARSZEGO ASPIRANTA ORŁOWSKĄ EWĘ;

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA:
    ASPIRANTA HOLC JAROSŁAWA;
    ASPIRANTA KONOPELSKĄ-KLEPACKĄ RENATĘ;
    ASPIRANTA KOSIEDOWSKIEGO MACIEJA;
    ASPIRANTA KROPLEWSKIEGO WOJCIECHA;
    ASPIRANTA LEŚNIEWSKIEGO ZBIGNIEWA;
    ASPIRANTA MAJKOWSKIEGO MATEUSZA;
    ASPIRANTA NOWAK RYSZARDA;
    ASPIRANTA ORSZEWSKIEGO WOJCIECHA;
    ASPIRANTA PANKAU ARKADIUSZA;
    ASPIRANTA RZECHTALSKIEGO RAFAŁA;
    ASPIRANTA SZCZEPAŃSKIEGO TOMASZA;
    ASPIRANTA WIELEWICKIEGO PIOTRA;

NA STOPIEŃ ASPIRANTA:
    MŁODSZEGO ASPIRANTA  BIESEK ŁUKASZA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA CUPPA KAROLA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA JANIKOWSKIEGO ŁUKASZA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA KAPANKA ŁUKASZA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA KRĘSKIEGO ARKADIUSZA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA NARTOWSKIEGO ARKADIUSZA ;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA RINGWELSKĄ IWONĘ;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA ZIELIŃSKIEGO KAROLA;
    MŁODSZEGO ASPIRANTA ZIELIŃSKIEGO RAFAŁA;

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA:
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  CHYLEWSKIEGO JACKA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  CISEWSKIEGO TOMASZA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  ENGELHART ELŻBIETĘ;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  FORTUŃSKĄ ANNĘ;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  KLOKA CEZAREGO;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  LESZCZYŃSKIEGO MICHAŁA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  MALINOWSKIEGO MACIEJA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  MLECZEK RAFAŁA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  PATZ DANIELA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  SAWA SŁAWOMIRA;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  SIELSKĄ IRENĘ;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  DZIEWIĘCKĄ KATARZYNĘ;
    SIERŻANTA SZTABOWEGO  ROLBIECKIEGO KRZYSZTOFA;

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU ROZKAZEM PERSONALNYM NR 1590 Z DNIA 10 LIPCA 2017 R. ORAZ ROZKAZEM PERSONALNYM NR 1591 Z DNIA 10 LIPCA 2017 R. W SPRAWIE MIANOWANIA POLICJANTÓW  NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE W POLICJI W KORPUSIE PODOFICERÓW MIANOWAŁ 25 FUNKCJONARIUSZY:

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO:
    STARSZEGO SIERŻANTA BRUSKĄ SYLWIĘ;
    STARSZEGO SIERŻANTA JAGODZIŃSKIEGO MARCINA;
    STARSZEGO SIERŻANTA KRZYŻKOWSKIEGO KRYSTIANA;
    STARSZEGO SIERŻANTA KUCZYŃSKIEGO PIOTRA;
    STARSZEGO SIERŻANTA MORZUCH MATEUSZA;
    STARSZEGO SIERŻANTA MYSZKA ROBERTA;
    STARSZEGO SIERŻANTA RYDZKOWSKIEGO MARKA;
    STARSZEGO SIERŻANTA OLCZAK KRZYSZTOFA;

NA STOPIEŃ STARSZEGO SIERŻANTA:
    SIERŻANTA GRZYWACZ DARIĘ;
    SIERŻANTA JAROSZ RAFAŁA;
    SIERŻANTA KINOWSKIEGO WOJCIECHA;
    SIERŻANTA KLOS KONRADA;
    SIERŻANTA KUCMANN SZYMONA;
    SIERŻANTA KULDANEK ŁUKASZA;
    SIERŻANTA ŁĘGOWSKĄ AGNIESZKĘ;
    SIERŻANTA MIŁA MAGDALENĘ;
    SIERŻANTA OPŁATKOWSKIEGO PAWŁA;
     SIERŻANTA PILACKĄ ANITĘ;
    SIERŻANTA PRZYSZLAK KAROLA;
    SIERŻANTA PRZYTARSKĄ JUSTYNĘ;

NA STOPIEŃ  SIERŻANTA:
    STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  BRZEZIŃSKIEGO JAROSŁAWA;
    STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  GUENTHER ADAMA;
    STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  KRÓLIKOWSKIEGO ADAMA;
    STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  NOWAK TOMASZA;
    STARSZEGO POSTERUNKOWEGO  WARZYŃSKIEGO PAWŁA;

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W CHOJNICACH ROZKAZEM PERSONALNYM NR 277 Z DNIA 06 LIPCA 2017 R. W SPRAWIE MIANOWANIA POLICJANTÓW  NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE W POLICJI W KORPUSIE SZEREGOWYCH:

NA STOPIEŃ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO MIANOWAŁ:

    POSTERUNKOWEGO  MOJKA PIOTRA;
    POSTERUNKOWEGO MOREK MACIEJA;

ROZKAZY W KOLEJNOŚCI PODPISALI

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI NADINSPEKTOR DR JAROSŁAW SZYMCZYK
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU INSP. JAROSŁAW RZYMKOWSKI
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W CHOJNICACH MŁ. INSP. TOMASZ HINTZ

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ WOJEWÓDZKI ZARZĄD ZAKŁADOWY NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI Z OKAZJI ŚWIETA POLICJI W UZNANIU ZA WZOROWO WYKONYWANA PRACĘ W POLICJI ORAZ ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE NA RZECZ ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH WYRÓŻNIŁ PANA ZBIGNIAWA MOCEK.

KPP Chojnice

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.