23-08-17
Czersk. Porządek obrad, materiały na sesję
Sesja Rady Miejskiej w Czersku

25 sierpnia br. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIV sesję Rady Miejskiej w Czersku (na wniosek burmistrza Czerska).

Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.            Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3.            Informacja o sytuacji w gminie po nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.

4.            Podjęcie uchwały w sprawie:

a)            zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – XXXIV/327/17,

b)           nazwy ulicy 21 Lutego w Czersku – XXXIV/328/17,

c)            zmiany Uchwały Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2017 – XXXIV/329/17.

5.            Wolne wnioski i informacje.

6.            Zakończenie.

Materiały na sesję – TUTAJ

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.