26-08-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. I
Burmistrz zdaje szczegółową relację

Publikujemy relację wideo – cz. I z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Czersku (zwołana na wniosek burmistrza Czerska).

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. I:
00:03 sek. Otwarcie i powitanie obecnych na sesji przez przewodniczącego rady miejskiej.

01:02 sek. O nawałnicy mówi przewodniczący Grzegorz Kobierowski. Zebrani uczcili ofiary żywiołu minutą ciszy.  

02:21 sek. Informacja o sytuacji w Gminie po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia.

02:31 sek. Głos zabiera burmistrz Jolanta Fierek, która zwraca się nie tylko do radnych ale i do społeczeństwa. Poinformowała o sytuacji i działaniach, jakie burmistrz i władze samorządowe podjęły po ustaniu nawałnicy, mówi także o rozmowie z wojewodą i spotkaniu z premier Beatą Szydło. Nawiązuje do form pomocy udzielanej poszkodowanym.

W kolejnych relacjach wideo przedstawimy dalszy ciąg obrad w punkcie - Informacja o sytuacji w Gminie po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia – gdzie toczyła się dyskusja, pytania zadawali radni, swoje wystąpienie miała również dyrektor MGOPS w Czersku.


(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.