23-09-17
Gm. Czersk. „Największą bolączką sołectwa jest stan dróg gminnych i powiatowych”
Zebranie mieszkańców sołectwa Łąg-Kolonia

Publikujemy informację Barbary Fierek, sołtysa sołectwa Łąg-Kolonia w sprawie zebrania z mieszkańcami. Poniżej również pisma - podział środków funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz wnioski do przyszłorocznego budżetu gm. Czersk.

„W dniu 19 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Łąg- Kolonia. Po jednogłośnie przegłosowanej propozycji podziału funduszu sołeckiego odbyła się dyskusja w sprawach bieżących. Największą bolączką sołectwa jest stan dróg gminnych i powiatowych, wszystkie wymagają natychmiastowego remontu nawierzchni oraz poszerzenia szerokości, wycinki zakrzewień. Nie działa też należycie system melioracji, przepusty nie spełniają swych zadań. Brak jest realizacja projektów linii oświetleniowych, a postulaty z poprzednich lat wciąż czekają na realizację. Przedstawiciele władz samorządowych potwierdzili jedynie możliwość wpisania do projektu budżetu na 2018r budowy świetlicy, z informacją, że to Rada Miejska uchwala budżet. Rada Sołecka liczy także na kolejny etap utwardzania emulsją asfaltową w 2018r.”

(red)


 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.