23-09-17
Gm. Czersk. Zebranie sołectwa Łąg
Infrastruktura, służba zdrowia
– mieszkańcy zgłaszali wnioski

Kilkudziesięciu mieszkańców sołectwa Łąg uczestniczyło w zebraniu, na którym podzielono środki z przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Wczoraj (22.09) podczas spotkania z władzami  gminy przekazywano również uwagi, najwięcej tych dotyczących poprawy infrastruktury. Ludzie sygnalizowali potrzebę remontu dróg.  

Po raz kolejny proszono o utwardzenie części ul. Dworcowej. Padła zapowiedź realizacji zdania w przyszłym roku (przebudowa, wraz z odwodnieniem).  Radna Anna Redzimska powiedziała, że w przyszłym roku ma być wykonywane odwodnienie ul. Kościelnej i Cichej, później, w kolejnym etapie, położenie nowej nawierzchni.

Zapisy do SP ZOZ od 1 października, prezenty dla druhów
Burmistrz Jolanta Fierek zapowiedziała, że gmina chce wykonać drogę do Bukowej Góry, inwestycja ma kosztować ok. 3 mln zł. Od 1 października pacjenci z sołectwa Łąg mogą przepisywać się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którego filia będzie funkcjonować w Łęgu (w dotychczasowej przychodni przy ul. Dworcowej). W placówce ma przyjmować m.in. kardiolog, pediatra. Mieszkańcy prosili, żeby pojawiał się też geriatra. Włodarz apelowała, aby pacjenci przepisywali się od razu, tak by SP ZOZ miał fundusze na prowadzenie działalności w Łęgu- stawka kapitacyjna z NFZ wynosi ok. 10 zł za jedną osobę miesięcznie.
Jolanta Fierek poinformowała, że strażacy z OSP w Łęgu zostaną wsparci nowszym samochodem, sprzętem oraz dopłatą do nowej bramy garażowej. Będzie też więcej materiału potrzebnego do utwardzania dróg, ponieważ zniszczone trakty w Rytlu i okolicy zostaną naprawione z funduszy pozyskanych od samorządów, które przekazują środki na usuwanie skutków nawałnicy. Przy okazji burmistrz podziękowała druhom oraz gospodyniom z KGW za wsparcie okazane w Rytlu.  

Trzy pasy ruchu na berlince?
Jeden z mieszkańców zauważył, że gmina wciąż nie zakupiła kostki brukowej na ul. Cichą, środki na 1 tys. m2 zabezpieczyło wcześniej sołectwo. Padł też wniosek o zatrudnienie „STOPKA”.  Włodarz mówiła, że są zgłoszenia dotyczące wsparcia budowy przy kościele podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup chłodni do kostnicy.  Proszono też aby płukać sieć wodociągową, ponieważ zdarza się, że woda jest zabrudzona (przed zebraniem brudną wodę pokazywał władzom jeden z mieszkańców ul. Kościelnej, który napełnił butelkę kilkanaście dni temu, po tym jak nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej). 
Dyskusja toczyła się również w temacie budowy ścieżki rowerowej oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniach berlinki z ulicami Długą i Kościelną – mieszkańcy podkreślali, że pasy z kostki brukowej łączącej ulice, są wciąż rozjeżdżane - kostki „wyskakują” na jezdnię stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników dróg i pieszych.      
Wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski poinformował zebranych, że plany przebudowy berlinki w powicie chojnickim zakładają zwiększenie jej nośności. Według zapowiedzi drogowców prace projektowe mają zakończyć się w 2018 roku, a w 2019 roku ma dojść do rozpoczęcia inwestycji. Poza terenami zabudowanymi droga krajowa 22 ma mieć trzy pasy ruchu, zakłada się podobne rozwiązania do tych, które są obecnie na chojnickiej obwodnicy. Przy okazji inwestycji ma powstać ciąg pieszo – rowerowy.  Wiceburmistrz zaznaczył, że informację przekazano mu tylko ustnie, nie ma pisemnego potwierdzenia planów GDDKiA.

Podczas zebrania podzielono fundusz sołecki na 2018 rok (60 tys. 515zł). Na remonty dróg (szlaka, kruszywo) przeznaczono 20 tys. zł, zakup polbruku (ok. 400m2) na ul. Cichą, zakup płyt yomb na ul. Zieloną i Słoneczną 22 tys. zł., naprawy wiat przystankowych – 2 tys. zł, poprawę estetyki sołectwa 5 tys. zł. , organizację Pikniku Sołeckiego, stoiska na imprezach, zakup upominków – 6 tys. 515 zł, projekt oświetlenia ul. Słonecznej – 2 tys. zł, utrzymanie terenów zielonych 3 tys. zł.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w przyszłym roku Dożynki Gminy Czersk odbędą się w Łęgu.

Na zakończenie zebrania sołtys Andrzej Kosecki podziękował samorządowcom oraz mieszkańcom za współpracę. 

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.