13-11-17
Gm. Czersk. Enea: Na skrzynce pojawi się folia. Wiceburmistrz: Staramy się utrzymać przejezdność dróg
Czytelnik informuje o „przeszkodzie”, prosi o godny dojazd

Jerzy Lipski z Łęga – Kolonii uważa, że na drodze w pobliżu jego posesji może dojść wkrótce do kolizji. Zwraca również uwagę na fatalny stan gruntowego traktu.  Mężczyzna apeluje jednocześnie do władz samorządowych o umożliwienie mu godziwego dowożenia dzieci.

- Ostatnio przy wyjeździe z mojej posesji, na drodze publicznej, postawiono skrzynkę energetyczną. Zrobiono to tak niefortunnie, że wszelkie pojazdy muszą ją teraz omijać. Jest tylko kwestią czasu, gdy ciężki sprzęt czy nawet ciągnik rolniczy uderzy w przeszkodę. Tłumaczyłem pracownikom firmy wykonującej przyłącze, aby przesunęli skrzynkę o kilka metrów, w stronę słupa energetycznego. Usłyszałem, że nic nie zmienią, bo taka lokalizacja jest w projekcie. Powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Obawiam się, że jednak nie jest. Zatem uszczęśliwiono nas przeszkodą zamiast likwidować utrudnienia. Niewątpliwie jednym z utrudnień, którym trzeba się natychmiast zająć jest fatalny stan drogi - od strony Łęga do Kamionki. Prowadzimy z żoną Rodzinny Dom Dziecka i codziennie dowozimy piątkę dzieci dwoma autami na przystanek do Kamionki - odległość ok. 1 km. Serdecznie zapraszam naszą władzę na przejażdżkę tym traktem. Zapewniam, że po jednym razie będą mieli dość - takie są dziury, a my musimy kilka razy dziennie pokonywać swoisty tor przeszkód.  Apeluję do was włodarze gminy Czersk - pozwólcie nam godnie wozić dzieci. Macie obowiązek zapewnić mieszkańcom godziwy transport. Nie martwcie się o konieczne fundusze na wyrównanie i uzupełnienie dziur w drodze. Pieniądze znajdą się w gminnej kasie, tylko trzeba poszukać oszczędności, najlepiej blisko siebie - podpowiada Jerzy Lipski, mieszkaniec Łęga -Kolonii.

- Inwestycja Enei Operator, zgłoszona przez Czytelnika, dotyczy zabudowy złącza pomiarowego na działce nr 407 w miejscowości Łąg Kolonia, realizowanego na podstawie umowy przyłączeniowej  z Gminą Czersk. Umowa dotyczy zasilania w energię elektryczną oświetlenia drogowego. Inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Lokalizację złącza pomiarowego uzgodniono z Gminą Czersk, która jest właścicielem nieruchomości. Inwestycja została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Chojnickim  oraz z Burmistrzem Czerska, będącego zarządcą drogi gminnej. Złącze pomiarowe jest posadowione bezpośrednio na granicy z działką nr 137/1, która nie jest drogą.  Złącze jest posadowione u podnóża skarpy, więc ten odcinek nie jest drogą, a wręcz nie może służyć do poruszania się po nim pojazdów. W naszej opinii wniosek o zmianę lokalizacji złącza pomiarowego nie jest zasadny. Mając jednak na uwadze otrzymany sygnał, dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym obszarze, obudowa złącza zostanie pokryta folią odblaskową, aby zwiększyć jego widoczność  w trudnych warunkach atmosferycznych – wyjaśnia Waldemar Olter z firmy Enea Operator.

- Staramy się utrzymać przejezdność dróg gminnych. Trzeba jednak brać pod uwagę kwestię tegorocznego wysokiego poziomu wód gruntowych, który ma wpływ na stan dróg. Trudniej jest je utrzymać, szczególnie gruntowe trakty – mówi wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski.

(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.