13-11-17
Powiat chojnicki. Działania prowadzono w gm. Czersk
 „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” NA DRODZE

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych pod nazwą -„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”, policjanci chojnickiego wydziału ruchu drogowego w miniony piątek (10.11) promowali używanie elementów odblaskowych na drodze. 

Bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza poza terenem zabudowanym ale nie tylko, w głównej mierze zależy od ich dobrej widoczności. Policjanci od lat mówią o tym jak ważna jest rola elementów odblaskowych w zwiększaniu widoczności pieszych i rowerzystów. Dobra widoczność jest jednym z najistotniejszych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego mundurowi po raz kolejny wręczali elementy odblaskowe niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

W czasie piątkowych działań prowadzonych na terenie gminy Czersk policjanci z chojnickiego wydziału ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na to, czy poza terenem zabudowanym piesi w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego noszą obowiązkowe elementy odblaskowe. Policjanci zwracali także uwagę na rowerzystów i prawidłowe oświetlenie ich rowerów.

Mundurowi rozmawiali z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego o obowiązku używania elementów odblaskowych np. kamizelek odblaskowych przez osoby poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Chojniccy policjanci zachęcali przy tym do tego, by pieszy korzystał z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.

W czasie akcji rozdano kilkadziesiąt samozaciskowych opasek odblaskowych, otrzymanych od Banku Spółdzielczego w Czersku, który wspiera prowadzone akcje chojnickich policjantów dotyczące niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wszelkie działania  profilaktyczno – edukacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Policja apeluje i przypomina: Świeć przykładem na drodze. Odblaski ratują życie!

KPP Chojnice

 

W czasie akcji na terenie gm. Czersk (zdjęcia poniżej) rozdano kilkadziesiąt samozaciskowych opasek odblaskowych, otrzymanych od Banku Spółdzielczego w Czersku:

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.