14-11-17
Czersk. Po sesji Rady Miejskiej w Czersku
Marek Jankowski dzieli się spostrzeżeniami

Marek Jankowski, poprzedni burmistrz Czerska, odnosi się do wydarzeń na ostatniej sesji Rady Miejskiej – poniżej publikujemy jego stanowisko.

„To co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku w sprawie realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi skłoniło mnie do podzielenia się z czytelnikami pewnymi spostrzeżeniami.

Od prawie trzech lat toczy się postępowanie wyjaśniające z doniesienia Jolanty Fierek dotyczące rzekomych nieprawidłowości popełnionych przez osoby realizujące wspomniany program w okresie 10-ciu lat tj.  w latach 2004-2014. Jak na razie nikt nie dopatrzył się istotnych nieprawidłowości, a stwierdzone  uchybienia nie miały żadnego wpływu na jakość realizowanych usług.
  

Zgłoszony na ostatniej sesji, przez radnego Krzysztofa Przytarskiego problem braku zapisu określającego zasady wynagradzania członków komisji jest kluczowy, oznacza bowiem że brak jest podstaw do wypłaty członkom komisji gminnej wynagrodzenia.  

Zgodnie z orzecznictwem instytucji kontrolujących samorządy, brak tych zasad w gminnym programie jest  naruszeniem prawa, stanowiącym podstawę do stwierdzenia nieważności całego programu. Reasumując Burmistrz Jolanta Fierek szuka nieprawidłowości na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat, nie dbając o właściwe zapisy w aktualnych programach. To się chyba nazywa ,,hipokryzja”. Mam nadzieję, że powołana przez Radę Miejską komisja sprawdzi dokładnie wszelkie wątpliwości. Ciekawe jakie decyzje w tej sprawie podejmie Burmistrz Czerska.                                     

Marek Jankowski”


(red)

 

(AKTUALIZACJA)
Do stanowiska Marka Jankowskiego odnosi się burmistrz Jolanta Fierek - poniżej.

"Zwracam uwagę panu Markowi Jankowskiemu, że wnosząc poprawkę do uchwały, to ja sama (!) sprostowałam błąd w poprzedniej uchwale. Ważne jest też to, że z chwilą zauważenia braku stosownego zapisu w uchwale nakazałam natychmiast zawiesić wypłatę na rzecz członków Komisji. Natomiast jeśli już pan Marek Jankowski odnosi ten błąd do złożonego przeze mnie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie sposób z całą mocą nie podkreślić, że waga tego problemu jest niewspółmiernie różna od zarzutów podniesionych w zawiadomieniu. Pan Marek Jankowski posiada dziś też wiedzę, że wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa, jaki złożyłam w 2015 roku, nie wyczerpał wszystkich nieprawidłowości, których nie mogłam zauważyć i skontrolować w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ, nie mając wglądu do danych wrażliwych pacjentów. Wie bowiem, że latem tego roku inny podmiot zgłosił do organów ścigania kolejną nieprawidłowość.

Jolanta Fierek
Burmistrz Czerska"

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Czersku (26.10) – wideo cz.I

Sesja Rady Miejskiej w Czersku (26.10) – wideo cz.V

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.