12-01-18
Gm. Czersk. Jolanta Fierek: Nie jest już to ten sam ośrodek zdrowia, jaki był jeszcze niedawno
Burmistrz udziela odpowiedzi w sprawie
dofinansowania studiów dyrektora SP ZOZ w Czersku


Zapytaliśmy Jolantę Fierek, burmistrz Czerska o dofinansowanie studiów Wiesława Czechowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

Poniżej odpowiedź burmistrz.

„Od momentu, kiedy pan Wiesław Czechowski został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, oprócz przyjęcia założenia, że ośrodek zdrowia musi stać się lecznicą na miarę rzeczywistych potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców, z nowoczesną infrastrukturą techniczną i zmodernizowanymi budynkami planowaliśmy, że podstawą musi być też wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów, pielęgniarek  i pozostałego personelu. Proszę zauważyć, że nie jest już to ten sam ośrodek zdrowia, jaki był jeszcze niedawno. Mamy lekarzy kardiologów (dziś już dwóch), ginekologa, geriatrę, własną rehabilitację, pielęgniarki szkolne, a niebawem rozszerzymy naszą przychodnię - na złożony kilka dni temu wniosek dyrektora SP ZOZ - o poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci, o poradnię logopedyczną, psychologiczną i o dzienny oddział ogólnopsychiatryczny. Pięknieje też sam budynek ośrodka w Czersku. Dyrektor planuje też dodatkowe nakłady na naszą placówkę w Łęgu. Realizowane są świadczenia medyczne, dotąd w Czersku niespotykane. Stąd też dyrektor, w uzgodnieniu z burmistrzem, podjął już w 2016 roku decyzję o nakłanianiu i kierowaniu m.in. pielęgniarek na różnego rodzaju szkolenia w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Początkowo były z tym pewne problemy. Panie pielęgniarki - z powodu nawału pracy - nie chciały korzystać z form dokształcania. Aktualnie dwie panie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i to na koszt SP ZOZ.  W ubiegłym roku dyrektor Wiesław Czechowski ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami medycznymi. Zrobił to na własny koszt, nie korzystając absolutnie z żadnego wsparcia finansowego ośrodka zdrowia czy też gminy.  W związku z tymi studiami nie korzystał z urlopów szkoleniowych, delegacji, diet, itp. W 2017 roku gminy prowadzące podmioty lecznicze otrzymały zaproszenie do delegowania kierowników swoich placówek medycznych na studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego. Namówiłam pana dyrektora, by podjął kolejne studia. Nie chciałam finansować ich ze środków gminnych, ale zasugerowałam, by - tak samo jak w przypadku pań pielęgniarek - sfinansowano je ze środków SP ZOZ. Są to studia roczne, obejmujące dwa semestry. Koszt jednego semestru to 2000 złotych brutto. Całkowity koszt studiów to kwota 4 000 złotych. W tym przypadku także nie korzysta dyrektor z delegacji, diet, urlopu szkoleniowego, itp. Podkreślić chcę, że także w naszym urzędzie pracownicy korzystali (w okresie sprzed mojej kadencji) i korzystają z dofinansowania studiów, szkoleń i kursów, by podnosić swoje urzędnicze kwalifikacje. W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który jest dla mnie bardzo ważnym podmiotem, który powinien służyć naszym mieszkańcom dla najwyższej wartości jaką jest nasze zdrowie i życie, tego typu działania są pożądane i niewątpliwie przekładać się będą na coraz lepsze efekty jego działalności.

Z poważaniem
Jolanta Fierek
Burmistrz Czerska”

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.