23-02-18
Czersk. Program sesji, materiały - TUTAJ
Sesja Rady Miejskiej w Czersku – zapis wideo

Publikujemy zapis wideo z sesji Rady Miejskiej w Czersku, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku (22.02) – cały zapis:

00: 00 Rozpoczęcie sesji.

03:26 sek. Ślubowanie Radnego.

07:52 sek. Informacja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.

12:30 sek. Informacja o stanie dróg w Gminie Czersk

46:10 sek. Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

01:27:42 sek. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018-2033

02:52:01 sek. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

02:55: 22 sek. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, inne uchwały

03:17:44 sek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

03:38:25 sek. Wolne wnioski i informacje.


(red)

Program sesji, materiały – TUTAJ

Zdjęcia z sesji -
TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.