20-04-18
Czersk. Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Czersku
Kredyt, rehabilitacja, pielęgniarki szkolne,
podwyżka dla dyrektora

Wczoraj (19.04) odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Czersku. Poprosiliśmy o przedstawienie relacji ze spotkania członków tego gremium - Bogumiłę Ropińską oraz Krzysztofa Przytarskiego.

„Społeczna Rada SPZOZ większością głosów pozytywnie zaopiniowała zaciągniecie kredytu  w rachunku bieżącym w wysokości  70.000 zł, który ma zostać wykorzystany przy ewentualnej utracie płynności finansowej. Na posiedzeniu omawiano też zasady funkcjonowania gabinetu rehabilitacji. Członkowie Rady uzyskali informację, że kwotę 60.000 zł przekazaną przez Gminę Czersk wykorzystano przez 3 miesiące. Zadanie realizowała firma zewnętrzna z Człuchowa, zatrudniająca 3 rehabilitantki.  Firmę wyłoniono bez konkursu na podstawie zapytania o cenę w 3 lub 4 podmiotach. Dyrektor dokładnie nie pamiętał w ilu. Firma „Brusmed” działająca w Czersku została w tym zapytaniu pominięta. Dyrektor nie potrafił podać ile osób skorzystało z rehabilitacji i ile wykonano zabiegów w tym okresie. Zarówno burmistrz Jolanta Fierek jak i dyrektor Czechowski poinformowali nas, że umowa z tą firmą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak informacja była błędna - w BIP tej umowy nie ma. Firma korzystała z zakupionego przez gminę sprzętu rehabilitacyjnego, jak i wszystkich innych potrzebnych do zabiegów produktów, takich jak oliwki, kremy, ręczniki  papierowe itp. W tym miejscu nasuwa się pytanie - czy nie korzystniej było po prostu zatrudnić trzy rehabilitantki w przychodni? Dyrektor stwierdził, że nie dokonał analizy ekonomicznej, co bardziej się opłaca - czy usługę zlecić firmie zewnętrznej czy zatrudnić rehabilitantki. Społeczna Rada zgłosiła wniosek, aby księgowa SP ZOZ przygotowała taką analizę.  Dyrektor poinformował również, że rozważa przekazanie świadczenia usług w zakresie pielęgniarek szkolnych firmie zewnętrznej, też z Człuchowa. Niestety z obecnie pracującymi pielęgniarkami na ten temat nie rozmawiał. Zapytany czy działalność pielęgniarek w szkołach przynosi czerskiemu SP ZOZ straty - odparł, że nie. Dyrektor potwierdził również, że od kwietnia br. otrzymał od burmistrz Czerska podwyżkę w kwocie 1.000 zł i obecnie zarabia 9.700 zł brutto. Argumentem miał być większy zakres obowiązków - przybyli dodatkowi pacjenci z ośrodka w Łęgu, który wszedł w struktury SP ZOZ. Pielęgniarki i pracownicy administracji nie otrzymali podwyżek - informują Bogumiła Ropińska i Krzysztof Przytarski, członkowie  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.


Burmistrz odnosi się do spraw poruszanych na posiedzeniu rady społecznej
Na dzisiejszej (20.04) konferencji prasowej w czerskim magistracie do kwestii podnoszonych na posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku odniosła się burmistrz Jolanta Fierek.

Burmistrz poinformowała, że kredyt w rachunku bieżącym ma być wykorzystywany w sytuacji, gdy nie spłyną jeszcze należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, a już trzeba opłacić bieżące zobowiązania jednostki. Wcześniej było tak, że dyrektor SP ZOZ musiał dzwonić do NFZ i prosić o wykonanie przelewu.  Włodarz oceniła, że koszt kredytu ma być niewielki – ok. kilkaset złotych w skali całego roku. Linia ma być uruchamiana na krótki okres czasu, w miarę potrzeb.

W odniesieniu do rehabilitacji w czerskim SP ZOZ burmistrz wraziła ubolewanie, że doszło do sytuacji (po braku wyrażenia na sesji zgody przez radnych, m.in. z opozycji w kwestii  przekazania 100 000 zł dla SP ZOZ na zabiegi rehabilitacyjne), w której ciągłość rehabilitacji została wstrzymana z powodu braku środków. Włodarz uważa, że należało przekazać pieniądze, a kontroli decyzji podejmowanych przez dyrektora dokonać później. Teraz zabiegi w SP ZOZ mogą być wykonywane, ale tylko odpłatnie, ma je świadczyć również ta sama firma. Według Jolanty Fierek pracę w zewnętrznym podmiocie realizującym obecnie zabiegi rehabilitacyjne ma jedna lub dwie czerszczanki. Dyrektor nie zdecydował się na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez SP ZOZ ponieważ nie było osób chętnych do pracy, ponieważ nie było gwarancji ciągłości zatrudnienia (placówka nie ma kontraktu z NFZ). Wkrótce ma zostać opracowana analiza, która ma pokazać czy SP ZOZ w Czersku świadczyłby usługi rehabilitacyjne taniej. Burmistrz uważa, że nie – koszty mogą być porównywalne. Natomiast w BIP ma znajdować się umowa z podmiotem zewnętrznym, a ilość wykonywanych zabiegów jest dostępna u urzędnika czerskiego magistratu, który rozliczał co miesiąc dotację przyznaną przez gminę Czersk.  

Sprawa wprowadzenia podmiotu zewnętrznego do szkół (pielęgniarki szkolne) jest dopiero rozważana. Również w tym przypadku dyrektor zwraca uwagę na braki kadrowe.

Według burmistrz podwyżka w wysokości 1 tys. zł dla dyrektora SP ZOZ Wiesława Czechowskiego (dyrektor zarabia teraz - od kwietnia br. - miesięcznie 9,7 tys. zł brutto) jest uzasadniona. Ma coraz większy zakres zadań (dodatkowo ośrodek w Łęgu), angażuje się w negocjacje i  rozmowy, które mają doprowadzić do ściągnięcia lekarzy do czerskiej placówki. Ponadto pracuje w ciągłym stresie, przychodnia jest poddawana ciągłym kontrolom, m.in. z PIP, NFZ czy Sanepidu. Burmistrz nie ma wiedzy czy pracownicy SP ZOZ dostali premie i podwyżki.


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.