23-04-18
Czersk. Publikujemy dokumenty
Pisma w sprawie nowych rond w Czersku

Kilkudziesięciu mieszkańców domaga się od burmistrz podjęcia rozmów z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 237 w sprawie odejścia od pomysłu budowy dwóch rond w Czersku - na skrzyżowaniu ul. Targowej i Szkolnej oraz ul. 21 Lutego z Tucholską. Ludzie uważają powstanie rond za złe rozwiązanie, zgłaszają swój sprzeciw.

Stanowisko projektantów w sprawie planowanej przebudowy odcinka drogi nr 237 w Czersku już przedstawiliśmy - zobacz TUTAJ.


Przypomnijmy, w czerwcu 2017 roku Przemysław Biesek-Talewski oraz radni Krzysztof Przytarski i Piotr Kosobucki wystosowali pismo do pracowni projektowej. Autorzy pisma wskazywali na złe rozwiązania, które zaproponowano podczas konsultacji społecznych dotyczących realizacji inwestycji. Uważają, że dwa ronda, które mają pojawić się w pobliżu ośrodka kultury i zbiegu ul. 21 Lutego z Tucholską, są niepotrzebne. Przedstawili inne propozycje – treść pisma TUTAJ.


Teraz pismo do burmistrz wysłali mieszkańcy (publikujemy poniżej). Ponadto wezwanie do włodarz skierował Roman Lipski (pismo poniżej), który czeka na odpowiedź Jolanty Fierek. Roman Lipski oczekuje spotkania burmistrz z mieszkańcami, zapowiada też możliwość przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Ponadto sygnalizuje, że obecnie największym kuriozum jest blokowanie i ograniczanie działalności gospodarczej prowadzonej przez pana Tomasza Lemańczyka (rozbudowa sklepu AGROTOM w Czersku).

W Urzędzie Miejskim w Czersku słyszymy, że burmistrz wielokrotnie, przy każdej okazji, zgłaszała zarządcy drogi rozwiązania komunikacyjne zbieżne z tymi które sugerują mieszkańcy. Proszono też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wprowadzenie rozwiązań najmniej uciążliwych. Ponadto w przedmiotowej sprawie prowadzone były w ubiegłym roku konsultacje z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli czerskiego magistratu. Jednak projektanci przygotowujący dokumentację dla ZDW wciąż uważają, że wskazane ronda muszą powstać z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi nr 237.

(red)

 

 

 

Biuro projektowe przedstawiło mieszkańcom rozwiązania komunikacyjne, które mają pojawić się po wykonaniu inwestycji. W ciągu drogi zaplanowano m.in. dwa ronda – pierwsze na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z Targową (przy ośrodku kultury), drugie u zbiegu ulic: 21 Lutego i Tucholskiej - mapka poniżej:


Powiększ mapkę - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.