30-05-18
Gm. Czersk. Barbara Fierek zajmuje stanowisko w sprawie informacji
Roman Lipski kieruje uwagi w kierunku sołtys i radnej

Publikujemy informację przysłaną przez Romana Lipskiego, który odnosi się w niej do sołtys i radnej Barbary Fierek. Poniżej przedstawiamy również stanowisko sołtys i radnej Barbary Fierek do wypowiedzi Romana Lipskiego”.

"Po co wybieramy radnych i sołtysów ? Wybieramy po to, żeby bronili interesów swych wyborców - mieszkańców. Barbara Fierek broni interesów ale swoich, kosztem wyborców. Pragnę radnej i sołtysowi przypomnieć, że odbieranie telefonu jak i odczytanie SMS-a należy do obowiązku bez względu na porę dnia. W dniu 21 maja 2018 r. zadzwoniłem do pani sołtys w godzinach wieczornych i chciałem się dowiedzieć, czy sołtys jest ubezpieczony i czy posiada polisę OC. Mój telefon nie został odebrany, wysłałem SMS-a tak samo nie otrzymałem odpowiedzi. Następnego dnia w godzinach południowych przedzwonił mąż pani sołtys z pretensjami, że nie dzwoni się w godzinach wieczornych i nie wysyła się SMS-ów, będę pamiętał i następne pytania będę kierował za pośrednictwem wizjilokalnej.pl do pani sołtys. Pani radna jest bardzo wygodna dla zarządu gminy i doprowadziła do tego, że sołectwo Łąg - Kolonia jest biedne i zaniedbane tak samo działała na niekorzyść rolników nie informując ich, że można składać wnioski o przyznanie odszkodowania po nawałnicy. Radny nigdy nie powinien brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw, z którymi wiążą się osobiste korzyści. Zatrudnienie córki i zięcia w Urzędzie Miejskim w Czersku bez konkursu jest korzyścią materialną. Dochodzą głosy od rodzin poszkodowanych z powodu braku ścieżki rowerowej za którą to pani Barbara Fierek otrzymała nagrodę „ Młyńskie Koło” i osoby te wnoszą o dokonanie zwrotu tej nagrody. Nagrodę można otrzymać za rzecz wykonaną a nie za kłamstwo. Zapewniała mnie pani, że ma pani zawartą umowę z panem Darkiem Kąkolewskim na budowę wieży telefonii komórkowej, żeby poprawić kontakt telefoniczny z mieszkańcami Starych Prus. Zapytałem ww. pana, kiedy będzie budowa tej wieży, bo ma zawartą umowę, odpowiedział mi, że o niczym nie wie, także jest to następne nieudane kłamstwo. Do sprawy powrócę bliżej wyborów.

Roman Lipski"

 

"Odnosząc się do informacji przesłanej przez Pana Romana L. dotyczącej mojej osoby, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż rzetelność i poprawność przekazywanych do publicznej wiadomości danych jest w tym przypadku naruszeniem dobra osobistego mojej osoby i osób mi najbliższych. Wprowadza opinię publiczną w błąd i poświadcza nieprawdziwe zarzuty. Po drugie:

1. Odbieranie telefonów, a w tym przypadku wyłącznie jednego w godzinach wieczornych tj. o 19:26, jest "zapewne nietaktem z mojej strony", ale otrzymanie sms-a chwilę później o treści :"Witam proponuję odbierać mój telefon jeśli nie to będzie artykuł na wizji pozdrawiam Roman L." jest no właściwie nie wiem czym ...

Nadmienię, że nigdzie w przepisach i obowiązujących mnie aktach prawnych, nie ma zapisu, który nakazywałby mi całodobowo pełnić dyżur telefoniczny.  Wspomina się tylko o stałym kontakcie z Mieszkańcami lub Wyborcami, a Pana osoba nie spełnia tego kryterium, zamieszkuje Pan na terenie gminy sąsiedniej. Oczywiście odpowiedziałam Panu sms-em, przepraszając i wyjaśniając zaistniałą sytuacje oraz moje powody, dla których nie odebrałam telefonu.

Mąż zadzwonił do Pana, ale w związku z inną sytuacją, bardzo drażliwą. Jej celem było polepszenie jakości opieki nad Pana członkiem rodziny, który to pod naszą nieobecność przebywał na terenie  naszych zabudowań, garaży. Mąż, rozmowę przeprowadzał w obecności osób trzecich, którzy udostępnili nam dokumentacje fotograficzną z tego zdarzenia. Oferował wtedy Pan nam zadość uczynienie finansowe, którego nie przyjęliśmy.

2.O stanie sołectwa powinni wypowiedzieć się jego Mieszkańcy, którzy to są najbardziej zainteresowani jego bieżącym funkcjonowaniem oraz Burmistrz Czerska.

3. Kwestia odszkodowań po nawałnicy dla rolników została Panu przedstawiona już parokrotnie, stosowne informacje zostały upublicznione, a z posiadanych informacji wynika, iż sołectwo Łąg-Kolonia było największym beneficjentem tej pomocy. Uważam, że starania jakie Pan czyni są potrzebne, jednak nie robi Pan tego bezinteresownie, reprezentuje Pan swoją rodzinę. W mojej ocenie odszkodowania powinni otrzymać użytkownicy nieruchomości rolnych, dzierżawy, osoby faktycznie prowadzące gospodarstwo rolne, a nie ich właściciele jak ma to miejsce w przypadku Pana rodziny.

4.Za otrzymane nagrody dziękuję i jestem z nich dumna, były za inicjatywę społeczną w 2015 roku - wtedy nie było mowy o budowie ścieżki rowerowej. Kolejną otrzymałam w ramach działalność jednostek pomocniczych w 2016 roku. Prowadziłam działania zmierzające do rozpoczęcia budowy i poprawę bezpieczeństwa, nadal ten temat jest mi bliski. Pan L. może także prowadzić działania w tej kwestii - będę wdzięczna i zapewne Mieszkańcy Gminy także.

5.Nigdy Pana nie zapewniałam - jedynie informowałam o kwestii poprawy funkcjonowania telefonii komórkowej, swoją wiedzę posiadałam z obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Czersku z roku 2017 r., z którego wynikało, iż w drodze decyzji, ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Play, na terenie działki będącej prawdopodobnie własnością Pana K., o którym mowa w liście Pana Romana L.. W mojej ocenie jest to sygnał, który wskazywałby na zainteresowanie tematem polepszenia jakości usług.  A co do samej umowy – ani sołtys, ani radny - nie jest właścicielem działki, tym samym nie posiadając żadnego pełnomocnictwa i nie może być stroną umowy. Dziwi też fakt, że Pan K. nic nie wie w przedmiotowej sprawie skoro zgodnie z przepisami prawa otrzymywał korespondencję listami poleconym. Zapewne musiał wyrazić zgodę w tej kwestii.

6. ”Zatrudnienie córki i zięcia w Urzędzie Miejskim w Czersku bez konkursu jest korzyścią materialną.” – jest kłamstwem i karygodnym sformułowaniem. Zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk - link do naborów i wyników naborów z http://bip.czersk.pl/1057.html.

Reasumując, nie wiem czemu ma służyć wypowiedź Pana L, tak bardzo nasycona kłamstwami i zapewne niechęcią do mojej osoby. Czyżby miały potwierdzić się pogłoski o jego kandydaturze na Burmistrza Czerska? Jeśli tak, to nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, iż rozpoczęcie kampanii jest nienajlepsze i w złym guście. Zbicie kapitału politycznego nietrafione. Oświadczam, że nie zamierzam więcej odpowiadać na zaczepki i pomówienia że strony inicjatora "informacji".

Z poważaniem

Sołtys i Radna Barbara Fierek"

 

(red)

 

AKTUALIZACJA
(2-06-18)

„Roman Lipski: udzielam odpowiedzi na podniesione zarzuty do odpowiedzi pani B. Fierek jakie ukazały się na portalu Wizjalokalna w dniu 30 maja 2018 r. 

W biurze obsługi rady gminy w Czersku otrzymałem numer tel. 514-891-770 do pani sołtys i radnej Barbary Fierek. W biurze rady bark jest zastrzeżenia i brak jest informacji, kiedy można kontaktować się z panią sołtys i radną. Tak jak pani wspomina o aktach prawnych jest zapis, że cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00 rano.

Pragnę pani przypomnieć, że jest pani osobą publiczną i otrzymała pani społeczny mandat zaufania od wyborców. W przypadkach wyższej konieczności każdy znajdujący się w sołectwie Łąg – Kolonia bez względu czy zamieszkuje czy też nie, może panią o wszystkim informować i w razie potrzeby żądać pomocy. Zarzucanie mi zamieszkiwanie na terenie gminy sąsiedniej jest z pani strony pogwałceniem art. 3 Konstytucji RP. 

Zarzuty do mego brata, który jest inwalidą, jeżeli on Wam wyrządził szkody jesteśmy w stanie wszystko uregulować. W takiej sytuacji szkód nie było, bo pani nie żąda odszkodowania. Pani razem z mężem prowadzi inwigilację osoby poszkodowanej mało to twierdzi pani, że są osoby trzecie i że jest dokumentacja filmowa, oczekuję na przedstawienie dokumentacji filmowej jak i podania danych osób trzecich. Pragnę dodać, że inwigilacja jest działalnością przestępcza zakazaną w RP. Stare polskie powiedzenie „ nie śmiej się dziadku z czyjegoś przypadku, co mnie dziś to może ciebie jutro spotkać ” czas i życie o Was nie zapomni. W punkcie nr 2 pisze pani o stanie sołectwa powinni wypowiedzieć się jego mieszkańcy, którzy są najbardziej zainteresowani jego bieżącym funkcjonowaniem oraz burmistrz Czerska  

Sołectwo Łąg – Kolonia dzięki pani jest sołectwem najbiedniejszym w  gminie. Stan dróg jest stanem kuriozalnym, mam pytanie kto dokonał odbioru odcinka drogi z Łąga do Starych Prus, na tym odcinku zostały zniszczone pieniądze podatnika. Dwa pojazdy nie mogą się minąć i muszą zjeżdżać na pobocze, które ma poważne dziury, tak samo   zgłaszanie o niedrożności przepustów pod drogami odprowadzających wody opadowe zostało niewykonane przez panią. Głośno pani zapowiadała budowę świetlicy wiejskiej w Łągu – Kolonii i co pani wybudowała ? Takie sołectwa jak Klaskawa, Będźmierowice mają ładne świetlice wiejskie, tam szło wybudował a w Łągu – Koloni nie idzie nic zrobić. Liczy pani na to, że w nadchodzących wyborach mieszkańcy Będźmierowic zagłosują na panią, tylko musi im pani dobrze i dużo obiecać najlepiej „rajskie ogrody.”  

Jeżeli chodzi o kwestie odszkodowań po nawałnicy 11-12 sierpnia 2017 r. to może by pani wyjaśniła jak to się stało, że tylko klienci którym prowadzi pani księgowość zostali poinformowani o możliwości składania wniosków czy tak postępuje sołtys i radny jako osoba publicznego zaufania, pozostał wstyd i jeszcze raz wstyd i na co pani jeszcze liczy?  

Zarzuty względem mego brata J. Lipskiego, bo tylko on ma gospodarstwo rolne są bezpodstawne.

Jeżeli jest pani w posiadaniu umów dzierżawnych, jakie zawarł mój brat to proszę o ich dostarczenie w terminie 7 dni.

Słusznie pani się należy nagroda za inicjatywę społeczną, bo dba pani o własne interesy a nie o interes wyborców – mieszkańców, mieszkańcy są dla pani bez znaczenia.

Przykładem inicjatywy jest niepowiadomienie pani sąsiada, który zamieszkuje przez drogę o możliwości złożenia wniosku o odszkodowanie po nawałnicy, jest naprawdę dużym skandalem.

Sprawa budowy ścieżki rowerowej ciągnie się od czasu burmistrza M. Jankowskiego i w kierunku budowy ścieżki nie potrafi pani nic zrobić, wszystkich pani wini tylko nie siebie. 

W gminie Kaliska powstała ścieżka, czym pani to wytłumaczy. Jeżeli chodzi o zatrudnienie pani córki i zięcia to córka została przyjęta na zastępstwo i później dopiero formowano dokumenty. Tak konkurs się odbył ale z jedną osobą, to nie jest konkurs tylko nominacja na stanowisko, a pani zięć pozyskuje fundusze unijne, może pani poda do publicznej informacji ile milionów dla gminy Czersk on pozyskał ? Nie wiem skąd pani powzięła informację, że kandyduję na burmistrza i kto to opublikował, ale pomimo to dziękuję pani za darmową reklamę, tak należy trzymać i ogłaszać. Mam pytanie, może pani wyjaśni co stało się z majątkiem państwowym po kółku rolniczym w Łęgu z tego względu, że niektórzy członkowie kółka rolniczego mieszkają też w Łągu Kolonii. Sprawa dojrzała już do tego stopnia, że będziemy czynić starania o pani odwołanie z funkcji Sołtysa. 

Z poważaniem

Roman Lipski”

 

 

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.