11-10-18
Czersk. Wyraz zadań
Gminne inwestycje


Modernizacja dachu Hali Sportowej im. R. Bruskiego w Czersku

Firma „SUPER DACH” Usługi Dekarskie Ireneusz Leszczyński z Czerska wykonała modernizację części dachu Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 155.000,00 zł brutto.

Zakres prac:

- Zmiana konstrukcji okapu, wymiana rynien

- Wzmocnienie stalowej konstrukcji stożka doświetlenia holu

- Wymiana pokrycia dachowego stożka doświetlenia holu

- Naprawa termoizolacji i elewacji

- Okładzina sufitowa stożka

- Naprawa sufitu i ścian holu – usunięcie zacieków

Nadzór pełnił Zdzisław Kufel z Chojnic.

Informacja o wyborze Wykonawcy:
http://bip.czersk.pl/2060.html?file=14869

 


Przebudowa ulicy Kościelnej w Łęgu

Konsorcjum firm: Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków i Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński z Czerska rozpoczęło prace związane z przebudową pierwszego etapu ulicy Kościelnej w Łęgu. W ramach zadnia wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Łączny koszt inwestycji to kwota 898.408,37 zł brutto. Termin zakończenia prac to 30.11 br.

Informacja o wyborze Wykonawcy:
http://bip.czersk.pl/2077.html?file=15211

 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

Zakończono utwardzanie płytami YOMB kolejnych odcinków dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmował:

- droga Łubna – Budziska – 555,0 m 2 – koszt 47.286,66 zł brutto, w tym z CzBO2018 – 31.889,66 zł

-  droga w Szałamajach – 464,0 m2 – koszt 39.287,87 zł brutto, w tym z CzBO2018 – 32.287,87 zł

-  droga w Mosnej – 120,0 m – koszt 9.610,26 zł brutto

-  Malachin, ul. Szkolna – 608,0 m2 – koszt 51.432,56 zł brutto, w tym z CzBO2018 – 31.432,56 zł

-  Złotowo, ul. Złotowska – 400,0 m2 – koszt 32.877,65 zł brutto, w tym z CzBO2018 – 32.877,65 zł

Inwestycję wykonała Firma F.P.U.H. Michał Watrak z Łęga-Kolonii.


Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Zakończono realizację zadania związanego z remontem dróg gminnych w związanym z usuwaniem skutków ubiegłorocznej nawałnicy. Łączny koszt zadania wyniósł 1.299.423,56 zł brutto, w tym 80% kosztów pochodzi z dotacji z budżetu państwa (1.039.536,00 zł).


Zadanie 1: Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w km od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 185.610,64 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 148.488,00 zł

– wkład własny: 37.122,64 zł

 

Zadanie 2: Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora (dz. nr ewid. 318/1, 183/2) w km od 0+683 do 1+433.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 115.369,51 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 92.295,00 zł

– wkład własny: 23.074,51 zł

 

Zadanie 3: Remont drogi gminnej 224190G Rytel – Karolewo (dz. nr ewid. 506/1) w km od 0+000 do1+330.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 149.925,33 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 119.940,00 zł

– wkład własny: 29.985,33 zł

 

Zadanie 4: Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr ewid. 541/26, 541/24, 541/48, 540/1, 543/1) w km od 0+000 do 0+581.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 92.198,00 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 73.758,00 zł

– wkład własny: 18.440,00 zł

 

Zadanie 5: Remont drogi gminnej 224191G Jatowska – Karolewo ( dz. nr ewid. 500, 973, 565/1) w km od 0+910 do 2+492.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 199.189,29 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 159.351,00 zł

– wkład własny: 39.838,29 zł

 

Zadanie 6: Remont drogi gminnej 224189G Rytel – Kaliska / Rytel Wyb. Pod Kaliska – Kaliska (dz. nr ewid. 450/1) w km od 0+000 do 1+450.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 236.117,57 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 188.894,00 zł

– wkład własny: 47.223,57 zł

 

Zadanie 7: Remont drogi gminnej Olszyny (dz. nr ewid. 60/12, 28/2, 31/2, 94/2, 93/6, 93/4, 94/1) wkm od 0+000 do 2+915.

Wykonawca: „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk)

Wartość zadania: 321.013,22 zł brutto, w tym:

– kwota dotacji: 256.810,00 zł

– wkład własny: 64.203,22 zł

 

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap I

Rozpoczęto prace związane z budową pierwszego etapu budynku remizy OSP w Krzyżu. W ramach zadania zrealizowany będzie stan surowy otwarty. Wartość inwestycji to kwota 375.031,71 zł brutto. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX” Jolanta Żywicka z Lipusza, a termin zakończenia prac to 31.07.2019 r.

 UM Czersk
zdj. Przemysław Bloch

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.