Ogłoszenie

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


SPOT PROMOCYJNY:

Gmina Czersk zrealizowała projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym celem było zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej oraz ograniczenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową.

Realizacja inwestycji przyczynić ma się do ograniczenia emisji CO2 do środowiska, poprawy jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego obszaru oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

W Gminie Czersk wymieniono łącznie 301 opraw sodowych na LED, w lokalizacjach:

•             Czersk, na ul. Klonowej, ul. Sienkiewicza, ul. Starego Urzędu, ul. Szkolnej, ul. 21 Lutego, ul. Tucholskiej, ul. Podleśna, ul. Kilińskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Gen. Hallera, ul. Rzemieślniczej, ul. Matejki, ul. Jana Pawła II, ul. Reymonta, ul. Ferensa, ul. Kaszubskiej, ul. Targowej, ul. Wielewskiej, ul. Władysław Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Przemysła II, ul. Ostrowskiego, ul. Towarowej, ul. Mickiewicza, ul. Gajowej,

•             Rytel, na ul. Słonecznej, ul. Wczasowej, ul. Sosnowej, ul. Letniskowej, ul. Brzezina,

•             Łąg, na ul. Polnej,

•             Gutowiec, na ul. Osiedlowej,

•             Malachin, na ul. Głównej,

•             Złotowo, na ul. Wybudowanie pod Malachin,

•             Będźmierowice,

•             Budziska.

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.