26-11-18
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
II sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji

29. listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach  odbędzie się II sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji.

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Chojnickiego:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego,

b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,

c) w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

d) w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Gospodarki,

e) w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

f) w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji,

g) w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

h) w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu i Promocji,

i) w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Transportu,

j) w sprawie określenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych,

k) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030,

l) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie II sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały sesyjne dostępne są – TUTAJ


Transmisja na żywo z obrad Rady Powiatu Chojnickiego będzie prowadzona na stronie:
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=pomorskie&rada=rada_powiatu_chojnickiego


Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.