3-01-19
Czersk. Zebranie Osiedla „Tucholskiego” nr 4 w Czersku
Werner Śpica przez następne pięć lat
będzie reprezentował „Tucholskie”

Z początkiem stycznia br. w gminie Czersk ruszył cykl zebrań z mieszkańcami. W sołectwach oraz czerskich osiedlach będą wybierani szefowie jednostek pomocniczych samorządu oraz członkowie rad sołeckich i zarządów osiedli.

Jako pierwsi w Centrum Informacji Turystycznej spotkali się mieszkańcy osiedla „Tucholskiego”. Zebranie rozpoczął Werner Śpica witając wszystkich  uczestników oraz przybyłych gości. Nie zabrakło również burmistrza Przemysława Bieska – Talewskiego oraz jego zastępcy - Bogumiły Ropińskiej. Przewodniczący Rady  Miejskiej Krzysztof Przytarski został jednogłośnie  wybrany na prowadzącego spotkanie.

Kolejno przystąpiono do przedstawienia porządku zebrania. Były przewodniczący kolejno przedstawił sprawozdanie dotyczące kończącej się kadencji. Zaprezentował w nim wszystkie inwestycje oraz zrealizowane plany w latach 2015 – 2018.

Temat budowy sieci gazowej - plany i perspektywy  przy pomocy prezentacji  przedstawił uczestnikom Sławomir Grabowski przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa. Odpowiadał również na wszystkie nurtujące pytania.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano nowego przewodniczącego zarządu osiedla. Został nim Werner Śpica, który już po raz kolejny będzie reprezentował `Tucholskie`. Jego kontrkandydatem w wyborach był Dariusz Ossowski. Wybrano również radę osiedla w składzie : Janusz Tyrawski, Piotr Czapiewski, Rafał Orlikowski oraz Jan Grzelak. Kandydował również Edward Ramski i Czesław Kukliński.

W czasie spotkania - podczas liczenia głosów - włodarze odpowiadali na pytania mieszkańców. Sprawy dotyczyły w większości stanu dróg, oświetleń a także nieprawidłowego odśnieżania chodników. Poruszono również tematy budżetu oraz plany na przyszłość dla tego osiedla. Mieszkańcy zgłaszali także problem jakim są luźne pokrywy na studzienkach m.in. przy ulicy Tucholskiej, które z czasem mogą stanowić zagrożenie. Jak zapewniał uczestników burmistrz w pierwszej kolejności zostaną utwardzone odcinki gruntowych dróg, dopiero później te fragmenty, które wprawdzie posiadają pewną stabilizację nawierzchni, ale wymagają renowacji.

(red)

Zobacz terminarz zebrań w gm. Czersk – TUTAJWerner Śpica przez następne pięć lat będzie reprezentował „Tucholskie”.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.