10-01-19
Powiat chojnicki. PODSUMOWANIE KOLEJNEGO ROKU
KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ W POWIECIE CHOJNICKIM

Chojnicka komenda policji podsumowała kolejny rok działania na podległym terenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stworzonej w ramach programu MSWiA. Aplikacja ta była systematycznie ulepszana i modernizowana, aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i podnieść ich poziom bezpieczeństwa. Podczas minionego roku odnotowaliśmy łącznie 1038 zgłoszeń, z których 453 się potwierdziło. Duże zainteresowanie nową możliwością współdziałania społeczeństwa i Policji przyniosło wymierne efekty.

Mapy zostały opracowane o informacje własne Policji oraz bezpośrednie zgłoszenia pochodzące od mieszkańców naszego powiatu. Znajdują się na nich informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o miejscach występowania nieprawidłowej infrastruktury drogowej. To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń lokalnych oraz wyszczególnienie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzona na szeroką skalę promocja tego praktycznego i łatwo dostępnego narzędzia poskutkowała w ostatnim roku jeszcze większą ilością reakcji mieszkańców powiatu chojnickiego na zaobserwowane zagrożenia.  Wszyscy oswoili się z tak prostą możliwością współpracy z Policją i coraz chętniej informowali nas za pomocą KMZB o nurtujących ich problemach, wpływających na ich poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Wiele naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszeń znalazło zadowalający dla mieszkańców finał, natomiast każde zgłoszone na mapie zagrożenie zostało rzetelnie zweryfikowane.

Mieszkańcy naszego powiatu zgłaszali zagrożenia dotyczące głównie złego parkowania, przekraczania prędkości, złej organizacji ruchu, niewłaściwej infrastruktury drogowej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwa, aktów wandalizmu, bezdomności, zażywania środków odurzających, grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją i wiele innych. Dzięki zgłoszeniom na mapie zagrożeń, udało się wytypować kolejne miejsca, w których dochodzi do grupowania się młodzieży i spożywania alkoholu przez nieletnich oraz aktów wandalizmu. Cyklicznie sprawdzanie przez funkcjonariuszy osiedla przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach, czerskich bloków mieszkalnych oraz Placu Kalinowskich i Parku Tysiąclecia w Czersku oraz ul. Młyńskiej za Urzędem Skarbowym w Chojnicach  pozwoliło na znaczne zmniejszenie tego problemu. Także zminimalizowano problem żebractwa w okolicy marketów spożywczych Kaufland, Carrefoure i Proxima Park oraz na stacji paliw przy ul. Człuchowskiej.

W sytuacjach, gdzie można było szybko zakończyć postępowanie policjanci stosowali pouczenie lub wystawiali mandat, kończąc zgłoszoną interwencję na miejscu. W szczególności miało to zastosowanie w eliminacji nieprawidłowego parkowania przy prywatnych posesjach. Natomiast w przypadkach dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej policjanci kierowali pisma do zarządców dróg, celem sprawdzenia i w razie potwierdzenia, usunięcia nieprawidłowości.

Dzięki reakcji mieszkańców potwierdzano najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących, gdzie od początku działania mapy zaznaczonych zostało 837 miejsc zagrożonych, a w 2018 roku odnotowano 342 takie zgłoszenia, co obrazuje tendencje malejącą tego problemu. Kolejnym najczęściej zaznaczanym problemem było nieprawidłowe parkowanie, gdzie od początku działania tego narzędzia mieszkańcy zaznaczyli 561 takich informacji, z czego 298 dotyczy minionego roku. Ponadto w Chojnicach w rejonie skrzyżowania ulic Reymonta i Żeromskiego, gdzie w roku 2017 zgłaszano złą organizację ruchu i problem dotyczący przekraczania dozwolonej prędkości, po reakcji lokalnej społeczności została wprowadzona nowa organizacja ruchu oraz powstały w tym miejscu progi zwalniające.

Dzięki tym sygnałom za pomocą  KMZB wiele wyznaczonych obszarów zostało objętych wzmożoną kontrolą patroli policyjnych, co skutkowało wyeliminowaniem niepożądanych zjawisk. Od początku 2018 roku policjanci ruchu drogowego, w trakcie dokonywania pomiarów prędkości, tylko w związku z naniesionymi zagrożeniami, parokrotnie zatrzymali prawa jazdy za przekroczenie prędkości m.in. w Lichnowach, Gutowcu i w Zielonej Hucie. Dzięki takim działaniom ilość ujawnianych wykroczeń drogowych systematycznie maleje.

Wszystkie działania służb w związku ze spływającymi sukcesywnie zgłoszeniami do KMZB, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a szybka reakcja i zadowalający finał rozwiązania wyszczególnionych problemów spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym. Współdziałanie społeczeństwa i Policji poprzez KMZB przyniosło korzyści dla obu stron. Funkcjonariusze eliminują zagrożenia, a mieszkańcy czują się bezpiecznie. Policjanci z chojnickiej komendy nadal propagują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, informując o jej możliwościach i efektach podejmowanych działań.

KPP Chojnice

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.