11-01-19
Gm. Czersk. Wysoka frekwencja na zebraniu
W Gutowcu bez zmian – Zbigniew Krzoska
nadal gospodarzem sołectwa


Swoje zebranie mieli również mieszkańcy sołectwa Gutowiec, spotkali się wczoraj (10.01) w świetlicy wiejskiej, aby wybrać nowych włodarzy i usłyszeć odpowiedzi na pytania kierowane do przedstawicieli samorządu. 

W wyborach na sołtysa zgłoszono dwie kandydatury. Dotychczasowego sołtysa Zbigniewa Krzoskę oraz Lucynę Bonę. Za prośbą prowadzącego spotkanie kandydaci przedstawili się w minutowej autoprezentacji. Później przystąpiono do tajnego głosowania. Większą liczbę głosów (80) uzyskał Zbigniew Krzoska, jego kontrkandydatka otrzymała ich 48. Jak żartobliwie powiedział sołtys wybrany na kolejną kadencję - „Chyba już z trzydzieści lat jestem sołtysem”.
Mieszkańcy zostali poinformowani o planach związanych z Gminnym Centrum Kultury. W sprawozdaniu z mijającej kadencji wspomniano o inwestycjach na terenie sołectwa, a także o imprezach jakie organizowano.  Sprawozdanie sołtysa zaakceptowano... oklaskami. Przypomnijmy, największą lokalną imprezą w Gutowcu jest coroczne „Święto Grzyba”.
Uczestnicy zebrania zdecydowali ponadto, że w skład rady sołeckiej wchodzić będą: Lucyna Bona, Leszek Kurkowski, Hanna Jasnoch, Danuta Galikowska oraz Hanna Kowalkowska.
W dyskusji - kierując pytania do włodarzy – mieszkańcy mówili też o potrzebach dotykających ich sołectwo.

Jedną z nich jest boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tak jak w każdym sołectwie również w Gutowcu dużą bolączką są drogi oraz ich stan, który pozostawia wiele do życzenia. Ponadto pojawił się m.in. temat planu budowy drugiej wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej.

(red)Zbigniew Krzoska (na zdjęciu) nadal będzie
sołtysem - wygrał zdecydowanie wybory
na gospodarza sołectwa Gutowiec.


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.