20-01-19
Region. Deklaracja na pożegnanie Pawła Adamowicza – treść poniżej
Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
uczcili pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Na specjalnej sesji sejmiku pomorskiego, 19 stycznia 2019 r. radni przyjęli deklarację na pożegnanie tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. W urzędzie marszałkowskim radni województwa wpisywali się także do księgi kondolencyjnej i składali kwiaty przed zdjęciem zamordowanego Prezydenta Gdańska. Po sesji udali się na pogrzeb Pawła Adamowicza do bazyliki Mariackiej.

 W nadzwyczajnej sesji wzięli też udział goście, m.in. Jerzy Buzek, Jolanta Bieńkowska, Sławomir Neumann, Jan Kozłowski, Marek Biernacki, Stefan Niesiołowski, Małgorzata Chmiel i Agnieszka Owczarczak.

Żegnamy lidera gdańskiej wspólnoty
Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przez aklamację przyjęli deklarację poświęconą pamięci Pawła Adamowicza. Podczas odczytywania deklaracji Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podkreślił, że z Pawłem Adamowiczem łączyła go więcej niż praca, także przyjaźń i mieli jeszcze wiele wspólnych planów na rozwój regionu. – Odeszła od nas pewna epoka – mówił na sesji marszałek Struk. – Zamordowany został człowiek, który jest mi osobiście bliski, ale jest też bliski wielu z was, bliski gdańszczanom i mieszkańcom Pomorza. Jego otwartość na świat i tolerancja wobec wszelkich mniejszości i ludzi bardzo różnorodnych została dostrzeżona. Dziękujemy Ci, Pawle za wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyłeś, za wszystkie przedsięwzięcia pomorskie. Za troskę o różnorodne dziedzictwo pomorskie, za troskę o dziedzictwo kaszubskie. Dziś, niezależnie od tego, czy jesteśmy mieszkańcami Gdańska czy nie, jesteśmy dumni z tego pięknego miasta, stolicy województwa pomorskiego – podkreślał Struk. W deklaracji, którą później odczytał marszałek Mieczysław Struk, czytamy: „Żegnamy z bólem i smutkiem wybitnego pomorskiego samorządowca, autentycznego lidera gdańskiej wspólnoty. Człowieka, który całe swoje życie, od wczesnej młodości, poświęcił służbie publicznej".

Jerzy Barzowski, szef klubu PiS, zastrzegł, że: – Przedstawiciele tej partii nie zgadzają się z czterema słowami zawartymi w deklaracji. Mimo to, w obliczu tragedii, postanowili zgodzić się na jednogłośne przyjęcie deklaracji – powiedział Jerzy Barzowski.

Na zakończenie nadzwyczajnej sesji Jan Kleinszmidt podziękował wszystkim za przybycie, ze wzruszeniem mówiąc, że sesja ta nigdy nie powinna była się odbyć.

Aleksandra Chalińska
Fot. Aleksander Olszak
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Deklaracja na pożegnanie Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

My, Sejmik Województwa Pomorskiego – wszyscy radni województwa pomorskiego, zebrani w Sali im. Lecha Bądkowskiego, żegnamy dzisiaj Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Żegnamy z bólem i smutkiem wybitnego pomorskiego samorządowca, autentycznego lidera gdańskiej wspólnoty. Człowieka, który całe swoje życie, od wczesnej młodości, poświęcił służbie publicznej. To za sprawą głównie Jego wizji, usilnej pracy oraz zdolności przywódczych, Gdańsk – stolica Pomorza – stał się w ciągu ostatnich dwudziestu lat prawdziwie europejską metropolią, z której jesteśmy dumni. Gdańsk stał się miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i gościom, dobrym miejscem do życia. Miastem Wolności i Solidarności, jak często powtarzał Paweł Adamowicz, całym swym niestrudzonym działaniem wcielając te wartości w życie.   

Jego dzieło – niedokończone przecież – zostało tragicznie przerwane przez zbrodniczy akt. Mowa nienawiści, jakże często wymierzona również w Jego osobę, budziła nasz sprzeciw. Niech ta tragedia stanie się dla nas wszystkich przestrogą i momentem opamiętania. Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego – polityków, mediów czy też osób zabierających głos w mediach społecznościowych: pamiętajmy, to co mówimy, to, jakie emocje – i jakim językiem – wyrażamy, może budować dobro, ale może też niestety – siać zło. Żadne różnice, również polityczne, żadne doraźne korzyści, nie są warte ceny ludzkiego życia. Zatrzymajmy tę zalewającą nas falę nienawiści.   

Żegnamy – choć trudno uwierzyć w te słowa – dla jednych naszego Przyjaciela, a dla drugich Kolegę, Pawła Adamowicza, z głęboką wolą podjęcia jego politycznego testamentu i moralnego przesłania, jakie nam pozostawił. Będziemy działać na rzecz Gdańska i Pomorza jako wspólnoty ludzi wolnych i solidarnych,  tolerancyjnych i otwartych nie tylko w deklaracjach ale i w pracy oraz działaniu.   

Niech słowa Wolność, Solidarność, Tolerancja znowu napełnią się treścią.   

W ten sposób wypełnimy Twój testament, Pawle. Nec temere, nec timide.

Żegnaj! 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.