7-02-19
Gm. Czersk. Radny wnioskuje o obniżkę stawek
Interpelacja w sprawie podwyżek (25 i 50%)
za odbiór odpadów

Radny Daniel Szpręga złożył do burmistrza Czerska interpelację w sprawie podwyżek za odbiór odpadów.

„Wobec przegłosowanej na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. uchwały dot. podwyżek miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyrażam swój sprzeciw wobec tak wysokich podwyżek. Rozumiem, że w związku ze wzrostem opłat w ZZO w Nowym Dworze Sp. Z O.O. oraz z planowanym wzrostem ilości odpadów opłaty mogłyby być podniesione, ale nie w takim wymiarze jak zaproponował Pan burmistrz. Uważam, że argumenty radnych z ugrupowania Pana burmistrza podczas ostatniej sesji były nietrafione i pozbawione empatii wobec najniżej uposażonych emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych. Pytam o kondycję finansową ZZO Nowy Dwór i ZUK Sp. Z O.O.w Czersku. Chciałbym również dowiedzieć się dlaczego Pan burmistrz nie poinformował Mieszkańców o planowanych podwyżkach podczas niedawno odbytych spotkań wiejskich i osiedlowych. I na koniec proponuję obranie przez włodarza nowego kierunku w kwestii systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czersk . Wnioskuję również o obniżenie stawek za odbiór odpadów od mieszkańców na następnej sesji” – streszcza interpelację (publikujemy całą - poniżej) radny Daniel Szpręga.

 

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.