11-06-19
Gm. Czersk. Apel do radnych
Zerówki w Gutowcu nie będzie. Sołtys: Nie rozumiem,
że można być aż tak głuchym na argumenty rodziców


W połowie marca br. grupa rodziców z Gutowca złożyła na ręce wiceburmistrz Bogumiły Ropińskiej petycję do burmistrza Przemysława Bieska – Talewskiego w sprawie utworzenia oddziału zerowego (zobacz artykuł).

Treść petycji poniżej:

„W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Gutowcu zwracamy się z ogromną prośbą o otwarcie oddziału zerowego w Gutowcu.

Przedszkole w Gutowcu jest po generalnym remoncie, po którym zostało przystosowane zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i w szkolnym. Jest tam dodatkowa, niewykorzystana sala, w której mogłyby odbywać się zajęcia sześciolatków – taki też był pierwotny zamiar dotychczasowych włodarzy. Rodzice w trosce o swoje pociechy nie chcą żeby dzieci dojeżdżały do Rytla, w którym brakuje klas, dzieci muszą uczyć się w ciemnej piwnicy a po zajęciach lekcyjnych czekać w świetlicy ze znacznie starszymi uczniami na autobus do domu. Tym bardziej, że w Gutowcu jest klasa doskonale wyposażona w niezbędny sprzęt (tj. stoliki, krzesła, tablice i inne materiały dydaktyczne). Obecnie do przedszkola w Gutowcu uczęszcza osiemnaścioro dzieci z czego  dziewięcioro od września zaczyna naukę w zerówce.

Bardzo prosimy o pozytywne podejście do sprawy, ponieważ nasza prośba opiera się wyłącznie na dobru naszych dzieci oraz ich prawidłowym rozwoju.

Z wyrazami szacunku
(podpisy rodziców)"

Wiceburmistrz zapowiedziała w marcu, że po przeanalizowaniu sprawy udzieli rodzicom odpowiedzi i poinformuje o stanowisku samorządu w przedmiotowej kwestii.

Sołtys Gutowca otrzymał odpowiedź (data sporządzenia – 6 czerwca 2019r.) z czerskiego magistratu podpisaną przez sekretarza Gminy Czersk. Sekretarz informuje, że w szkole w Rytlu zostaną utworzone dwa oddziały zerowe. Decyzja o utworzeniu wspomnianych oddziałów jest podyktowana lepszymi warunkami lokalowymi w rytelskiej szkole.

Treść pisma – odpowiedzi - poniżej:


Komentarz sołtysa Zbigniewa Krzoski:

- Przez prawie trzy miesiące zwodzili mnie z udzieleniem odpowiedzi. Jeszcze jakiś czas temu od sekretarza usłyszałem, żebym był dobrej myśli, bo sprawy idą w dobrym kierunku, więc cierpliwie czekałem.  Niestety, odpowiedź nie pozostawia złudzeń, nasza władza nie doprowadzi do utworzenia oddziału zerowego w Gutowcu. Pomimo tego, że w poprzedniej kadencji kosztem kilkuset tysięcy złotych wyremontowano szkołę, również z myślą o prowadzeniu oddziałów zerowych, dzieci będą zmuszone dojeżdżać do Rytla. Nie rozumiem, że można być aż tak głuchym na argumenty rodziców. W mojej ocenie jest to po prostu lekceważenie mieszkańców Gutowca. W takiej sytuacji należy się głęboko zastanowić czy Sołectwo Gutowiec powinno dalej znajdować się w Gminie Czersk, jeśli w taki sposób dba się o interesy ludzi. Może należy dołączyć się do przyszłej Gminy Rytel, gdzie rodzice spotkają się z większym zrozumieniem? Względy finansowe chyba nie zdecydowały o braku zgody na utworzenie oddziału zerowego w Gutowcu,  jeśli gołym okiem widać hojną politykę finansową burmistrza Czerska - zatrudnianie za wysokie uposażenie nowych osób w czerskim magistracie, kupno nowego samochodu, czy wreszcie remont – adaptację pomieszczeń budynku ratusza za kilkaset tysięcy złotych? To wszystko „robi wrażenie”. Pieniędzy w naszej gminie jest bardzo, bardzo dużo....
Apeluję do wszystkich radnych naszej (jeszcze) gminy, proszę was przekonajcie decydentów, aby utworzono w Gutowcu oddział zerowy. Świetnie wyposażone pomieszczenie w wyremontowanej szkole stoi puste i czeka na „zerówkowiczów”. W was jest nasza ostatnia nadzieja. W końcu tworzycie prawo lokalne, uchwalacie budżet gminy, więc wasz głos ma znaczenie! Uwierzcie w to!– mówi Zbigniew Krzoska, sołtys Sołectwa Gutowiec.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.