27-05-15
Czersk. Następcą Grzegorz Klauza
Sekretarz Grzegorz Zabrocki zwolniony z pracy.
Burmistrz: Powodem decyzji była utrata zaufania


Jolanta Fierek zwolniła dziś (27.05.) z pracy Grzegorza Zabrockiego, sekretarza Gminy Czersk. Środa (27.05.) była jego ostatnim dniem pracy w Urzędzie Miejskim w Czersku, ponieważ włodarz zwolniła Grzegorza Zabrockiego z obowiązku świadczenia pracy w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.  

- Dzisiaj rozwiązałam umowę o pracę z panem Grzegorzem Zabrockim. Powodem tej decyzji była utrata zaufania do sekretarza związana z ostatnimi wydarzeniami w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Rozwiązując umowę o pracę z panem Zabrockim, działałam na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego (sygn. akt: III PK 25/12 , sygn. akt: III PZP 10/85) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt:II OSK 870/12). Ze względu na ważny interes samorządu, co szczególnie istotne w świetle prowadzonej kontroli w jednostkach gminy, byłam zmuszona zwolnić sekretarza z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

- Informuję, że tym samym realizuję przyrzeczenie dane w czasie wyborczym, ponieważ funkcję sekretarza połączy z funkcją wiceburmistrza pan Grzegorz Klauza. Pan Klauza będzie je sprawował w ramach dwóch odrębnych stosunków pracy, bo tylko taką możliwość przewiduje Ustawa o pracownikach samorządowych i judykatura. Nie zmieni to w żaden sposób dotychczasowego łącznego wynagrodzenia pana Klauzy. Przyniesie za to wymierne oszczędności. Przypominam, że tym samym kierownictwo samorządu liczy od dziś tyle samo osób, ile przez ostatnie lata.

- Potwierdzam, otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę. Nie chcę się wypowiadać na temat powodów rozwiązania umowy – mówi krótko Grzegorz Zabrocki.

(red)


Na zdjęciu burmistrz Jolanta Fierek oraz sekretarz Grzegorz Zabrocki podczas obrad jednej z sesji Rady Miejskiej.

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.