1-08-15
Czersk. Prawie 200 tys. zł dofinansowania
Dom Dziennego Pobytu w Czersku już wkrótce

Gmina Czersk jako jedna z siedmiu w województwie otrzymała  dofinansowanie (197 tys. zł) na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób powyżej 60 roku życia w ramach Wieloletniego Programu "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020. Wniosek został złożony w czerwcu br.

W ramach projektu planuje się utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR". Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad 260 tys. zł przy dofinansowaniu z programu w wysokości 80% kosztów  kwalifikowalnych.

- Uruchomienie DDP nastąpi pod koniec roku. Placówka ma mieścić się w budynku czerskiego SP ZOZ. Projekt zakłada korzystanie z usług 8 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu. Nabór osób będzie prowadzony z MGOPS-em oraz innymi placówkami – informuje wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski.

(red)

Aktualizacja

Dnia 5 sierpnia 2015 roku w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja programu „Senior WIGOR”, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów zakwalifikowanych do jego realizacji. Gminę Czersk reprezentował zastępca burmistrza – Grzegorz Klauza.  Podczas spotkania Premier Ewa Kopacz i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczyli promesy samorządom, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie dziennych domów opieki Senior Wigor.

 

 

 

 

 

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.