26-11-15
Czersk. Określono trzy podstawowe branże
Rejestracja spółdzielni socjalnej w I kwartale 2016 roku. Bieżące informacje przedstawia doradca burmistrz Czerska

W projekcie budżetu gminy Czersk na 2016 rok znalazła się kwota 69 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową, która ma wesprzeć  spółdzielnię socjalną z udziałem gminy.   

Informację o aktualnym stanie prac nad utworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni przedstawia doradca burmistrz Czerska Adam Domiński:

 „Spółdzielnia socjalna ma być gminnym narzędziem przeciwdziałania bezrobociu i rewitalizacji społecznej. Ma funkcjonować w ramach szerszego przygotowywanego obecnie planu rewitalizacji miasta. Aktualnie chęć współtworzenia spółdzielni wraz z miastem Czersk zadeklarowało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Rozpoczęto także rozmowy z trzecim podmiotem, który potencjalnie mógłby  zasilić szeregi członków założycieli spółdzielni. Te podmioty prawne w pierwszym kwartale 2016r. mają wybrać spośród siebie zarząd i radę nadzorczą i wystąpić z wnioskiem do sądu o zarejestrowanie spółdzielni.
Spółdzielnia ma być wielobranżowa. Określono trzy podstawowe branże, w których będzie działać  w pierwszym roku.
1. gastronomiczna+ produkcja garmażu, tutaj zatrudnienie znajdą głównie kobiety
2.produkcyjna (produkcja ekologicznej podpałki) , tutaj zatrudnienie znajdą przede wszystkim osoby niepełnosprawne
3. agencja zatrudnienia, która ma w pierwszej kolejności pozyskać i przygotować spośród osób bezrobotnych i korzystających z zasiłku osoby do pracy na lokalnym rynku , tutaj zatrudnienie znajdą zarówno kobiety i mężczyźni.
Wraz z wyżej wymienionym stowarzyszeniem odbyto wizytę studyjną w pracowni produkującej ekologiczną podpałkę przez osoby niepełnosprawne, która funkcjonuje w Gdańsku. Taki model produkcji jest odpowiednio przygotowany dla tych osób i umożliwia zwiększanie zatrudnienia wraz ze wzrostem zbytu.
W planach na przyszłość jest także rozwijanie branży gastronomicznej , produkcja garmażu  i otwarcie baru mlecznego. Kilka trójmiejskich firm zadeklarowało odbiór wytworzonego w Czersku garmażu o określonej jakości i cenie.
Chęć współpracy z funkcjonującą w ramach spółdzielni agencją zatrudnienia wyraziło trzech przedsiębiorców z lokalnego rynku, którzy określają swoje zapotrzebowanie na lata 2016-2017r. na ponad 70-ciu pracowników . Zgłaszali oni problemy w znalezieniu właściwych osób, odpowiednio zmotywowanych i przygotowanych do wykonywania oferowanej pracy. Spółdzielnia ma im w tym pomóc.
Statut spółdzielni ma być tak skonstruowany , aby umożliwiał dołączanie do niej w przyszłości innych organizacji pozarządowych. Spółdzielnia pozostanie też otwarta na funkcjonowanie w jej ramach dodatkowych branż w przyszłości, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku i możliwości produkcyjno-usługowych.
W budżecie gminy zabezpieczono na 2016r. kwotę 69 000zł . Kwota ta ma wesprzeć spółdzielnię w pierwszym roku działalności w rozwijaniu ekonomii społecznej na terenie Czerska.
W ramach planowanych branż zakłada się zatrudnienie w 2016r. około 10-20 osób i zwiększanie co roku zatrudnienia wraz z rozwojem spółdzielni. Mamy nadzieję ,że już w pierwszym roku uda się na tyle rozwinąć spółdzielnię  aby zatrudnić więcej osób, to jednak będzie zależeć nie tylko od dobrego zarządzania ale  od zaangażowania całej lokalnej społeczności w tym także obecnych radnych gminy.”

  

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.