12-02-16
Czersk. Wyroki są nieprawomocne
Nie doszło do naruszenia dóbr osobistych
oraz zniesławienia


Sąd Rejonowy w Chojnicach wydał dziś (12.02.) wyrok w sprawie o zniesławienie, z oskarżenia prywatnego, skierowanego przeciwko Jolancie Fierek, burmistrz Czerska. Sąd uniewinnił Jolantę Fierek. Wyrok jest nieprawomocny, możliwe jest złożenie apelacji do Sądu Okręgowego w Słupsku.

Kilka dni wcześniej, tj. 9 lutego, sprawę, tym razem z powództwa cywilnego, rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Skarga apelacyjna dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, który  już w ubiegłym roku oddalił powództwo osoby prywatnej, ponieważ nie dowiodła, aby zostały naruszone jej dobra osobiste.
   
Również w tym przypadku wyrok jest nieprawomocny. Strona może już tylko złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, pomówiona poczuła się była przełożona obecnej burmistrz Czerska.  

(red)


 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.