16-03-16
Czersk. Radny Krzysztof Przytarski: Moim zdaniem Rada Miejska obecnej kadencji jest najsłabsza od 1990 roku
Diety radnych, sołtysów
i przewodniczących osiedli mają pójść w górę

Na sesji w dniu 22 marca Rada Miejska w Czersku zdecyduje o ewentualnym podwyższeniu diet sołtysów, przewodniczących osiedli oraz samych radnych. Według propozycji uposażenia radnych mają wzrosnąć z 414 zł do 570 zł miesięcznie, w przypadku sołtysów w podobnej wysokości, o 150 zł miesięcznie. Mniejsze podwyżki będą dotyczyły zastępców przewodniczących komisji i szefów komisji RM oraz zastępcy przewodniczącego RM. Dieta przewodniczącego RM ma pozostać na niezmienionym poziomie, czyli 1725 zł miesięcznie.

Zestawienie uchwał, gdzie podane są obecne wysokości diet oraz projekty proponowanych zmian w tym zakresie publikujemy poniżej.

- Niedawno pani burmistrz przyjęła delegację sołtysów i przewodniczących osiedli, którzy zwrócili się z wnioskiem o podwyżkę diet. Dlatego na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt zakładający ich waloryzację. Diety radnych również nie były waloryzowane - od 2007 roku. Sprawdzałem wysokości diet w innych sąsiednich samorządach. Rzeczywiście radni Rady Miejskiej w Czersku otrzymują najniższe uposażenie, stąd propozycja zmiany w tym zakresie – mówi Grzegorz Kobierowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku.

- Moim zdaniem Rada Miejska obecnej kadencji jest najsłabsza od 1990 roku. Na sesjach i komisjach jest mało merytorycznej dyskusji, tylko kilka osób zabiera głos, przedstawia argumenty, wychodzi z konkretnymi propozycjami. Ponadto twierdzę, że po kilkunastu miesiącach pracy tej Rady Miejskiej jest stanowczo za wcześnie, aby przyznawać podwyżki. Uważam osobiście, że my jako radni na te podwyżki nie zasługujemy. Nie widać inwestycji w samorządzie, nie idziemy do przodu, dlatego radni, a właściwie koalicja rządząca, która powinna motywować burmistrza do działań, nie może obciążać gminnego budżetu o kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Dość już tych nieprzemyślanych wydatków – mówi Krzysztof Przytarski, radny kilku kadencji.

- Argumentem jest dla mnie wniosek sołtysów i przewodniczących osiedli – mówi radny Czesław Niesiołowski. – Jeżeli przewodniczący jednostek pomocniczych otrzymają podwyżki diet, to w takiej sytuacji radni będą mieli niższe uposażenie. Takiego przypadku nie było w historii Rady Miejskiej. Pamiętam czasy gdy sołtysi pobierali o połowę niższe diety, stąd zachodziła konieczność wprowadzenia wyrównania. Dieta przewodniczącego RM nie zostanie zmieniana, bo była na dosyć wysokim poziomie, w odniesieniu do sąsiednich samorządów.

(red)

 


PROJEKT UCHWAŁY NR XVII/171/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 22 marca 2016 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych
ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY: TUTAJ

Uchwała Nr XXXIII/267/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych.
ZOBACZ UCHWAŁĘ: TUTAJ
PROJEKT UCHWAŁY NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia diet radnych
ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY: TUTAJ

Uchwała Nr XXIV/195/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia diet radnych.
ZOBACZ UCHWAŁĘ: TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.