24-09-16
Czersk. Park, most, progi
Dyskusja o Parku Borowiackim w Czersku

Mieszkańcy osiedla „Tucholskie” w Czersku mieli uwagi do Parku Borowiackiego. Na ostatnim (22.09) zebraniu proponowano utwardzenie alejek, np. zagęszczonym betonem, ponieważ obecnie użytkowany jest praktycznie tylko główny ciąg z polbruku.  Jednak jego ostatnia naprawa -  przełożenie kostki brukowej - według mieszkańca nie została zrobiona poprawnie, ponieważ zapomniano o wyminie podbudowy. Efekt może być taki, że wkrótce trzeba będzie ponownie usuwać koleiny na ścieżce.


Na spotkaniu pojawiły się pytania o utwardzenie wejścia od strony ul. Podleśnej. Wyjazd na rowerze z parku w tym miejscu jest niebezpieczny. Powodem jest ograniczona widoczność - parkujące na jezdni pojazdy.  Radny Krzysztof Przytarski przypominał, że miał zapewnienie o wykonaniu utwardzenia odcinka przez gminę, jednak do tej pory inwestycja nie doczekała się realizacji. Wiceburmistrz odpowiadał, że nie są uregulowane kwestie związane z własnością gruntu, dlatego teraz samorząd będzie występował o jego przejęcie.

Jedna z mieszkanek prosiła zadaszenie w parku. Burmistrz zapowiedziała, że myśli o tym, aby w Parku Borowiackim stanęła muszla koncertowa - przy udziale partnera - inwestora.
Ludzie narzekali na zachowanie niektórych osób w parku. Wnioskowano o większą ilość patroli w tym miejscu. Młodzi ludzie mają tam pić nie tylko piwo, ale też inne mocniejsze alkohole o czym świadczą butelki pozostawiane po nocnych imprezach. Kolejną sprawą do załatwienia są nasadzenia nowych drzew, bo wiele roślin uschło.  

Podczas zebrania podjęto temat przebudowy mostu na Alei 1000-lecia i wysokich progów spowalniających zlokalizowanych na tym trakcie. Burmistrz stwierdziła, że śmieszne byłoby wykonanie inwestycji za 390 tys. zł. Niedawno z powodu zbyt wysokiej ceny unieważniła trzeci przetarg. Samorząd na remont ma zabezpieczoną kwotę 190 tys. zł. Padły propozycje, aby we własnym zakresie naprawić most, bo przecież konstrukcja nośna jest stalowa, wystarczy wymienić drewniany pokład. Zebrani usłyszeli, że urzędnicy zamierzają zmienić sposób modernizacji mostu, tak aby z puli 190 tys. zł pozostały jeszcze środki na inne zadania. Po sugestii mieszkańców progi spowalniające na ul. Alei 1000-lecia mają zostać wydłużone w ten sposób, aby w końcu pojazdy przestały ocierać się podwoziami o wysokie garby.  

(red)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.