7-10-16
Czersk. Krytycznie o pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Daniel Szpręga: W poprzedniej perspektywie unijnej Czersk był wyróżniony m.in. za największą ilość złożonych wniosków do RPO

Po publikacji artykułu w dniu 16 września w sprawie niekorzystnych rozstrzygnięć dla gminy Czersk - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (zobacz artykuł: TUTAJ), do zaistniałych okoliczności odnosi się mieszkaniec Czerska - Daniel Szpręga, obecnie sekretarz gminy Zblewo, a wcześniej do marca 2015 roku szef Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku.

- W  związku z publikacją Państwa artykułu w dniu 16 września 2016 r. oraz debatą w społeczeństwie czerskim na temat niekorzystnych rozstrzygnięć dla Gminy Czersk dot. braku dotacji na realizację kilku ważnych projektów chciałbym się w kilku zdaniach odnieść do zaistniałych okoliczności. Gmina Czersk dotychczas postrzegana była w Pomorskiem jako jeden z liderów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W poprzedniej perspektywie unijnej Czersk był wyróżniony m.in. za największą ilość złożonych wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego w osi 8 i 9. Wizerunek naszej gminy był pod tym względem bardzo pozytywny. Dlatego też nie mogę przejść obok tej sprawy obojętnie. Dzisiaj też patrzę na Czersk trochę z zewnątrz, ponieważ pracuję w Gminie Zblewo na stanowisku sekretarza.
Nie mogę zrozumieć dlaczego nie spróbowano zawalczyć o środki na  tzw. schetynówki, których realizacja nastąpi w roku 2017. Grzech zaniechania jest tym większy, że w bieżącym roku, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury skierowanymi do wojewodów, zmieniono zasady oceny wniosków odwracając m.in. punktację za kategorię dróg. W skrócie: drogi niższego rzędu otrzymują wyższą punktację. Jest to wynik ubiegłorocznych zdecydowanych protestów samorządów, w tym Gminy Zblewo. Wydaje mi się że w czerskim magistracie nikt z władzy nie odwiedził strony urzędu wojewódzkiego i nie zapoznał się z nowymi warunkami naboru. Czerski samorząd miał szansę pozyskać środki, jednak tego nie zrobił. Tym bardziej, że wniosek drogowy w PROW przepadł. Do tego również chciałbym się odnieść.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy samorząd mógł uzyskać 3 mln. zł. dofinansowania stanowiącego 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tutaj władze wybrały do realizacji drogę Malachin - Łubna. Słyszę, że samorząd jest pokrzywdzony, bo nie otrzymał punktów z tytułu tzw. kryterium regionalnego, ponieważ funkcjonuje niesprawiedliwa mapa dostępności czasowej (izochrony) do stolicy powiatu. Tylko, że mapa powstała 2 lata przed tegorocznym naborem i była powszechnie znana. Skoro tak, to gmina powinna zaangażować się i zawalczyć o uzyskanie 4 dodatkowych punktów w innym kryterium regionalnym za tzw. poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych. Jeśli były z tym problemy należało wybrać inną drogę do dofinansowania zlokalizowaną w określonym miejscu i pozyskać dodatkowe punkty, które pozwoliłyby na otrzymanie dofinansowania. Szkoda, bo kolejna szansa została zmarnowana.
Jest jeszcze kwestia projektu unijnego na wsparcie zadań edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Czersk, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. Zapowiadane jest odwołanie się od decyzji komisji, więc mam nadzieję, że gmina otrzyma wsparcie. Ale póki co dofinansowanie otrzymało 118 wniosków. Czerski wniosek znalazł się na 119 pozycji.  Brak realizacji projektu pozbawia dzieci i młodzież z gminnych szkół przez kolejne 2 lata m.in. udziału w zajęciach rozwijających, wyrównawczych, wyposażenia sal dydaktycznych i wielu innych działań finansowych z unii - mówi Daniel Szpręga, były szef Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku.

Wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski zapowiedział, że do kwestii dotyczących schetynówek oraz wniosku PROW odniesie się w późniejszym terminie. Od decyzji komisji , która oceniła negatywnie projekt unijny dotyczący wsparcia zadań edukacyjnych w gminie Czersk ma zostać złożone odwołanie. 

(red)

 


Daniel Szpręga jest mieszkańcem Czerska. Obecnie pracuje
na stanowisku sekretarza gminy Zblewo, a wcześniej do marca 2015 roku
był szefem Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku.

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.