17-12-18
Czersk. "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."
Akcja czytelnicza w SP1

W Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku podejmowane są różnorodne działania promujące czytelnictwo, a także rozwijające kompetencje czytelnicze. W tym roku, w ulubionym okresie dzieci, gdy czas Mikołajek przechodzi niepostrzeżenie w czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia, zostały zorganizowane dwa spotkania czytelnicze, dla klas II i III.
Uczniowie zostali zaproszeni do wspólnych zmagań czytelniczych pod opieką swoich nauczycielek.  Aby nadać spotkaniom odświętny charakter, dzieci mogły pojawić się w strojach mikołajowych. Na spotkanie czytelnicze przybył również Elf, w postać którego wcieliła się mama Olka z klasy IId. Pani Magdalena Zielke przeczytała opowiadanie o tematyce świątecznej z książki "Moje najwspanialsze święta". Czytając nawiązała z małymi słuchaczami bardzo dobry kontakt. Dzieci z uwagą śledziły wydarzenia o Sopelku, a także oglądały ładne i kolorowe ilustracje wyświetlane na dużym ekranie. Zaproszonego gościa nagrodzono brawami za pomysłowy strój i piękne czytanie. Dla uczniów przygotowano: krzyżówki, papierowy worek mikołaja, rozsypankę wyrazową, wiersz i zagadki. Uczestnicy zajęć pracowali w grupach, wykonując zadania mieli okazję wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywali krzyżówki, po czym podawali otrzymane hasła. Kolejnym zadaniem czytelniczym przygotowanym dla dzieci były rozsypanki wyrazowe, które należało ułożyć i nakleić w określonym miejscu worka, następnie dorysować podane zabawki i inne elementy.
Po spotkaniu zespoły mogły zaprezentować wykonane prace na klasowych gazetkach w salach zajęć. Zmagania czytelnicze zostały urozmaicone wspólną zabawą taneczną przy piosenkach o tematyce świątecznej. Dzieci naśladowały ruchy taneczne obserwując postacie wyświetlane na ekranie.
Wspólna zabawa dostarczyła wszystkim moc radości oraz przyczyniła się do integracji międzyklasowej. Podczas spotkania zostały zaprezentowane książki o tematyce świątecznej znajdujące się w bibliotece szkolnej. Ciekawe tytuły i kolorowe okładki książek zachęcały do oglądania i czytania, a tym samym do udania się do biblioteki. Niektóre z zadań przygotowanych dla dzieci zostały przekazane do wykorzystania przez nauczycielki podczas zajęć w późniejszym terminie.

Uczniowie wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem podczas wykonywania zadań. Panowała miła i świąteczna atmosfera. Organizatorzy, Ewa Bonkowska, Krystyna Jażdżewska, Patrycjusz Muchowski i Urszula Sroka, mają nadzieję, że podjęta inicjatywa przyczyni się do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci.

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."  Richard Steele                                                                        

Tekst, zdjęcia: E. Bonkowska


Więcej zdjęć - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.