6-03-19
Gm. Czersk. Referendum w marcu
Czy dojdzie do strajku w czerskich szkołach?

- Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. – brzmi komunikat opublikowany na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.


Przedstawiciel ZNP informuje, że również w placówkach na terenie gm. Czersku zostaną przeprowadzone wspomniane referenda. Ma do nich dojść prawdopodobnie w dniach 19-20 marca br. Po głosowaniu poinformujemy czytelników o decyzji pedagogów. Być może, jeśli w zapowiadanym strajku nie wezmą udziału wszyscy nauczyciele, to dyrektorom szkół uda się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne, które mają się rozpocząć 10 kwietnia.

Znana jest już treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (…..) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole … strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?” – czytamy na witrynie internetowej ZNP, gdzie prezes ZNP Sławomir Broniarz informuje o tym, iż to będzie strajk do owołania.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).

(red), znp.edu.pl
Fot.
znp.edu.pl

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.