25-03-20
Gm. Czersk. Zobacz wartości pomiarów. Odpowiedź naczelnika - poniżej
Czytelnik zwraca uwagę na zanieczyszczone
powietrze w Czersku

Jeden z czytelników informuje o alarmujących odczytach z urządzeń mierzących jakość powietrza w Czersku. W czwartek (19.03) wartości szkodliwych związków były znacznie przekroczone, nawet kilkaset procent od dopuszczalnej normy (załączamy skany czytelnika).

Poprosiliśmy czerski ratusz o odniesienie się do kwestii kontroli domów pod względem zastosowanych źródeł ciepła.

Czytelnik przesłał też link do artykułu, który dotyczył zanieczyszczenia Krakowa:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25801715,bez-samochodow-i-wiatru.html

a jak się okazuje, mówił czytelnik, we wspomniany czwartek Czersk miał jeszcze gorsze wyniki niż Kraków (jeden ze skanów dot. Krakowa, też zrobiony w czwartek o podobnej godzinie).

 

 

  


Odpowiedź naczelnika:


„Dla uświadomienia mieszkańcom stanu jakości powietrza na terenie Gminy Czersk zakupiono i zamontowano w 2019 r. 11 czujników. Na terenie miasta zamontowano 8 czujników oraz po jednym w Rytlu, Odrach i Łęgu. Czujniki monitorują 24 godziny na dobę jakość powietrza mierząc stężenia PM 2,5 i  PM10, temperaturę ciśnienie i wilgotność. Dane z czujników pokazywane są w czasie rzeczywistym, wysyłają dane co pięć minut. Z taką częstotliwością parametry widoczne na platformie map.airly.eu oraz na stronie Gminy Czersk są aktualizowane. To co widać na platformie to średnia krocząca danych wartości z godziny. Średnia krocząca, to zwykła średnia arytmetyczna wartości z wybranego okresu, w naszym przypadku jest to godzina. Instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza ma za zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców oraz ma przyczyniać się do wzrostu odpowiedzialności społecznej za negatywne skutki zanieczyszczania powietrza.

Na przedstawionych grafikach rzeczywiście są przekroczone dopuszczalne wartości zanieczyszczeń i to kilkukrotnie, jednak trudno się do nich odnieść, gdyż nie jest określona na nich data wykonania tych zdjęć, a czasami brak również adresu. Niemniej jednak w niektórych lokalizacjach w czwartkowy wieczór (w godz. 19.00-23.00) były przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów (w załączeniu zrzuty ekrany z wykresem dobowym z 19/20 marca 2020r.). Na skutek złożonej informacji obserwowano również jakość powietrza podczas weekendu, gdzie wykonane zdjęcia (pomiędzy godz. 20.00 a 21.00) nie wykazały znacznych przekroczeń (zdjęcia w załączeniu). Warto dodać, że wpływ na wyniki pomiaru ma wiele czynników, przyczyną mogą być warunki atmosferyczne, rodzaj zabudowy, ukształtowanie terenu itp..

Rozpalanie oraz każde zasilenie kotła nową dawką paliwa, za każdym razem, bardzo znacząco  zwiększa ilość wydobywających się szkodliwych substancji z komina. Czasami wystarczy rozpalić jeden piec, a czujnik wykazuje mocno przekroczone normy.

W ramach działań kontrolnych, pracownicy urzędu miejskiego przeprowadzili w 2019 r. 8 kontroli posesji prywatnych oraz 3 podmioty gospodarcze (w jednym przypadku udzielono pouczenia). Na chwilę obecną pracownicy nie mają uprawnień do bezpośredniego karania osób, takie uprawnienia ma policja, a urzędnicy mogą jedynie skierować sprawę do sądu wraz z analizą techniczną popranej próbki z kotła. Koszt takiej ekspertyza wynosi około 1 tyś. zł. Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”, gdzie otrzymali stosowne certyfikaty na pobór takich próbek.

Wojciech Laska
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska”

(red)

Zobacz pomiary z minionego weekendu (kliknij w grafikę):

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.