25-11-19
Gm. Czersk. Zobacz zaplanowane działania
Gmina Czersk po raz kolejny przystępuje
do Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”

BIAŁA WSTĄŻKA
Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Wówczas ponad sto tysięcy mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet. W ten sposób wyrazili swój protest przeciwko krzywdzeniu kobiet. Upamiętnili także 24 kobiety, które zginęły dwa lata wcześniej w masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski 25-letni Marc Lépine wkroczył na uczelnię i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Selekcjonował ofiary ze względu na ich płeć: po wejściu do pierwszej sali rozdzielił kobiety od mężczyzn i zaczął strzelać do kobiet. Następnie przeszedł przez kilka innych pomieszczeń, gdzie celował i strzelał tylko i wyłącznie do kobiet. Podczas masakry Marc Lépine mówił, że "walczy z feminizmem".

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET
16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć  to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women`s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

•             rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

•             wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

•             budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

•             zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

•             wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy,

•             tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Źródło:
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

W ramach kampanii:
-  zaangażowane zostały placówki oświatowe, w których odbędą się działania mające na celu podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka,

- ogłoszony został konkurs plastyczny „STOP przemocy w rodzinie!”  skierowany do wszystkich uczniów z terenu miasta i gminy Czersk,

- uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku oraz pracownicy MGOPS będą przypinać białe wstążeczki mieszkańcom miasta oraz rozdawać ulotki,

- 11.12.2018 r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbędzie się konferencja „Biała wstążka” podczas której odbiorcy będą mieli okazję wysłuchać wykładu przeprowadzonego przez Jarosława Polanowskiego - eksperta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadającego ponad 40 letnie doświadczenie w zawodzie. Prawnik, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w stanie „spoczynku", laureat wyróżnienia "Prawnik pro Bono" za 2013r. i członek Kapituły tego wyróżnienia, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, kawaler Orderu Białej Wstążki przyznawanej mężczyznom za wspieranie kobiet, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno- szkoleniową.

Działania w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 ,,Nie zamykaj oczu” oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.