26-10-18
Gm. Czersk. Zdjęcia
Inauguracja Czerskiej Gminnej
Rady Seniorów w Czersku

Członkowie Czerskiej Gminnej Rady Seniorów – wspaniały przykład aktywnych osób starszych, mających ogromny potencjał, który należy wykorzystywać do współpracy z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw dot. seniorów.  Reprezentacja środowiska osób starszych, posiadająca źródło wiedzy budowanej na długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeniach.

 Chcąc zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie seniorów w sprawy lokalnej społeczności, a w szczególności rozwiązywanie ich problemów  i stworzenia wspólnego dialogu ze społeczeństwem – Rada Miejska w Czersku w dniu 22 lutego 2018 roku podjęła uchwałę nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów.

Zgodnie z ustalonym statutem, kadencja Rady Seniorów trwa trzy lata, a członkowie powoływani są przez Burmistrza Czerska  w drodze zarządzenia spośród przedstawicieli osób starszych. Wyłoniono 11 członków

1. Renata Bartosz

2. Halina Czapiewska

3. Jadwiga Główczak

4. Halina Wika Czarnowska – Zastępca Przewodniczącej

5. Alicja Jakubowska

6. Maria Kaminski – Przewodnicząca

7. Maria Karczynska

8. Iwona Kobierowska

9. Irena Łońska

10. Ewa Pliszka

11. Krystyna Redlarska

którzy złożyli wczoraj (25.10) ślubowanie – zdjęcia ponżej. Członkowie Gminnej Rady Seniorów poprzez swą aktywność społeczną, będą inspiracją do podejmowania nowych działań. Wierzymy, że wzajemna integracja, pomysłowość i zaangażowanie doprowadzą do powstawania wielu wartościowych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.