Artykuł reklamowy


KOLEJNE 8 MLN ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

W dniu 11 marca 2019 roku Bank Spółdzielczy w Czersku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną Umowę Operacyjną. Tym razem do rozdysponowania wśród pomorskich przedsiębiorców jest kwota 8 mln złotych.Środki te Bank pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu Bank będzie udzielał niskooprocentowanych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa pomorskiego. W poprzednich latach z puli środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE oraz środków powierzonych w ramach RPO WP 2007-2013 Bank Spółdzielczy w Czersku udzielił wsparcia kilkuset przedsiębiorcom na łączną kwotę 30 mln złotych.

Zapraszamy Przedsiębiorców do zapoznania się z nową ofertą:
http://www.bsczersk.pl/index.php/oferta-dla-firm/kredyty/kredyty-unijne/

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.