6-08-18
Gm. Czersk.  Zdjęcia rurociągu – ul. Kosobudzka
Komunikat ZUK w Czersku. Dyrektor wyjaśnia

Publikujemy komunikat oraz zdjęcia ZUK w Czersku w sprawie przypadków zalania nieruchomości.


KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CZERSKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami zalania nieruchomości w trakcie ulewnych deszczy informujemy o kolejności postępowania w przypadku chęci uzyskania odszkodowania.

1.Niezwłocznie po wystąpieniu szkody należy wystąpić pisemnie do Spółki z wnioskiem o udostępnienie nr polisy ubezpieczeniowej.

2.W informacji zwrotnej poszkodowany otrzymuje nr polisy wraz z instrukcja postepowania, po czym rozpoczyna się proces weryfikacji zgłoszenia i kolejno oszacowania wartości szkody.

3.Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania wydaje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jednocześnie zaleca się, aby w trakcie lub bezpośrednio po wystąpieniu szkody sporządzić dokumentację fotograficzną zniszczonego mienia (jako materiał dowodowy).

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod nr 52/398-63-04 i 52/398-43-80.

Przypominam także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłącza kanalizacyjne do budynków podpiwniczonych należy zabezpieczać urządzeniami przeciwzalewowymi, a obowiązek ten ciąży na odbiorcy.

Jednocześnie bezwzględnie zabronione jest odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!


Gwoli usprawiedliwienia przed mieszkańcami ul. Kosobudzkiej, którzy zostali poszkodowani w trakcie ostatniej ulewy tj. dn. 1.08.2018, informuję że pomimo wykonania inwestycji rozdzielającej sieć kanalizacji deszczowej od kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej), to aktualnie cała ta infrastruktura została mocno zanieczyszczona na etapie prowadzenia robót. Czyszczenie rurociągów egzekwowane będzie od generalnego wykonawcy na zbliżającym się odbiorze przedmiotowej inwestycji. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć dowodowych z próby przeprowadzenia przedmiotowej inspekcji.

Paweł Garbacki – Dyrektor Spółki

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.