9-09-19
Gm. Czersk. KOMUNIKAT
Teren gminy Czersk - martwy
dzik na drodze, zagrożenie ASF

Na podstawie zaistniałego incydentu na terenie gminy Czersk, uprzątnięcie martwego dzika z drogi bez powiadomienia odpowiedzialnych służb, przypominam, że:

W związku z zagrożeniem ASF które występuje na terenie naszego kraju, obecnie już w odległości około 100 km od granic gminy Czersk.

Burmistrz Czerska przypomina o przestrzeganiu zasad higieny przy hodowli świń, oraz stosowania daleko idącej praktyki odkażania, poprzez stosowanie przed wejściem do chlewni mat dezynfekujących.

Jednocześnie chcę poinformować, aby w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia wolnożyjącego zawiadamiać służby gminy lub policji w celu ich zabezpieczenia.

W żadnym przypadku nie należy takich zwierząt zabierać z miejsca ich znalezienia na swoje posesje.

Znalezione martwe zwierzęta obecnie są badane pod kątem ASF, oraz innych chorób zwierzęcych.

Wszystko o ASF możesz znaleźć pod podanym adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa

inspektor Bogdan Danecki
stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Czersku


Powiększ, klikając w ulotki

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.