22-05-20
Region. Od mostu do granicy z gmin Karsin i Czersk wykonany zostanie dojazd z dywanika asfaltowego
Niedługo rozpocznie się budowa nowego mostu
przez Wdę w Miedznie

Gmina Karsin podpisała umowę z Funduszem Dróg Samorządowych na dofinansowanie w kwocie 521.764 zł budowy mostu drogowego przez Wdę w miejscowości Miedzno.

O konieczności realizacji tej inwestycji mówiło się od wielu lat. Zły stan techniczny elementów istniejącego drewnianego mostu sprawia, że nie spełnia on wymagań zarówno pod względem nośności - 5 ton uniemożliwia przejazd większości załadowanych ciągników rolniczych, jak i szerokości - 4,40 m w świetle balustrad uniemożliwia np. przejazd kombajnów z rozłożonym urządzeniem tnącym. Ogranicza to w znaczny sposób wartości użytkowe tego obiektu.

Projekt budowlany nowego mostu był opracowany już w 2015 r., jednak dopiero w bieżącym roku udało się pozyskać środki zewnętrzne, które umożliwiają realizację tego zadania. Zakres prac obejmować będzie rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego o długości 14 metrów z jezdnią o szerokości 6 metrów. Wykonana zostanie też regulacja skarp rzeki, a brzegi zostaną umocnione materacami gabionowymi. Od mostu do granicy z gmin Karsin i Czersk wykonany zostanie dojazd z dywanika asfaltowego o łącznej długości 400 metrów.

Zakończono już procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 1,05 mln zł złożyło przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepola Wielkiego. W najbliższych dniach w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w połowie czerwca i powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

UG w Karsinie


Fot. W połowie czerwca rozpocznie się budowa nowego mostu przez Wdę w miejscowości Miedzno.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.